Nye Risum i to etasjer

Halden kommune vil bygge nye Risum ungdomsskole i to etasjer. Venter kostnadsoverslag i september.

Risum etter riving

På denne tomta på Risum vil Halden kommune bygge en toetasjers ungdomsskole. Tomta (t.v.) huset tidligere hovedbygningene på skolen, som hadde store sopp- og råteskader.

Foto: Rainer Prang / NRK

Siden 2006 har elevene ved Risum ungdomsskole i Halden levd en omflakkende tilværelse etter at det ble oppdaget omfattende råte- og soppskader i hovedbygningene der undervisningen foregikk.

Etter først å ha brukt nærmere 14 millioner på oppussing av de råtne skolebygningene, besluttet politikerne seg for å jevne dem med jorda. De to største bygningene og mellombygg er revet.

Nomadetilværelse

Risum ungdomsskole, Halden

Skolebygningene til venstre i bildet er jevnet med jorda, og også gymsalen i bakgrunnen og bygningen til høyre i bildet har måttet gjennomgå rehabilitering siden 2006.

Foto: Rainer Prang / NRK

Elevene ved Risum ungdomsskole har hatt tilhold i lånte lokaler på Fredriksten festning og i sentrum av byen mens det blant annet har foregått en politisk vurdering av hvordan saken skal håndteres.

Halvannet år etter at skolen ble stengt ser det nå ut til at en konkret pris skal kunne foreligge.

Den 11. september får kommunens administrasjon svar på hvor mye det vil koste å bygge ny Risum ungdomsskole, skriver Halden Arbeiderblad.

Neste høst kan den nye skolen stå klar.

Bygger i to etasjer

Rådmannen i Halden har anbefalt politikerne til å si ja til byggesøknaden som foreligger.

Med en godkjent byggesøknad kan det etterhvert avgjøres hvem som skal bygge ny Risum ungdomsskole på 3 700 kvadratmeter.

Bygget fordeles på to etasjer, og utearealene blir derfor større enn tidligere.

Det er Jansen Arkitekter AS i Moss som på vegne av kommunen søker om oppføring av ny skolebygning på samme tomt som den gamle skolen, skriver Halden Arbeiderblad.