NRK Meny
Normal

Jernbaneverket: Nei, nei, og nei til stasjon under Moss sentrum

Jernbaneverket (JBV) har lite til overs for forslaget om en underjordisk sentralstasjon i Moss.

Moss sentralstasjon
Foto: Arkitekturverket

Tirsdag ble planene til en gruppe arkitekter, og støttespillere i lokalt næringsliv og organisasjoner presentert. Med Arkitekturverket i spissen, så ber gruppen om at det utredes en sentralstasjon i Moss under sentrum.

Stasjon i fjellet under sentrum

Prosjektet kalles «Moss sentralstasjon», og det blir presentert på Facebook. I planene er liggende forslag til jernbanetrasé lagt til grunn, og kjørende og gående skal få tilgang til stasjonen henholdsvis via Myre og Basartorget.

- Vi begynte med dette på eget initiativ for et år siden, og har nå fått støtte av en stor gruppe i næringslivet, slik at vi kan utvikle dette videre, sier arkitekt Øyvind Løken i Arkitekturverket til Moss Avis.

Moss sentralstasjon inngang

Den tenkte Moss Sentralstasjon, her ved nedgangspartiet på Basarplassen, vil forsinke planene med minst to år, mener Jernbaneverket.

Foto: Illustrasjon: Arkitekturverket

Gruppen ber også Moss kommune bystyrebehandle forslaget førstkommende mandag.

– Dette handler om hvordan vi kan utvikle Moss som by. Vil vi ha et langstrakt sentrum fra Mosseelva til havna? Da får vi en stykkevis og delt by, iallfall så lenge vi lever, sier Løken til lokalavisa.

Imens går utredningen av traséen Sandbukta-Såstad videre. Men med de nye planene har Moss kommune følt seg nødt til å stille Jernbaneverket tre spørsmål:

  1. Vil utredning av en alternativ stasjonslokalisering forsinke framdriften i prosjektet?
  2. Har Jernbaneverket endret holdning til stasjonsanlegg i fjell?
  3. Har utbyggingen i Moss betydning for togtilbudet på Østfoldbanen?

"Nei" i tre akter

En ny stasjonsplan vil sette utredningsarbeidet, som nå er i en detaljreguleringsfase, tilbake til en ny utredning i henholdt til kommunedelplanen. Det vil ifølge JBV's erfaring forsinke prosessen med to år, eller mer. Den forsinkelsen kan føre til at utbyggingen nedprioriteres i Nasjonal Transportplan for 2014-2023 - som igjen kan føre til nye forsinkelser.

Jernbaneverket mener fremdeles at fremtidige Intercity-stasjoner skal ligge "i dagen". Det vil ifølge JBV ivareta togtrafikk, passasjerer og sikkerhet best.

JBV mener også at forsinkelser vil lage problemer for trafikken Østfoldbanen i sin helhet. "Utbygging Sandbukta-Såstad er viktig for å få full effekt av Follotunnelen, som muliggjør et kraftig forbedret togtilbud til alle reisende på Østfoldbanen", svarer JBV's prosjektdirektør Anne Siri Haugen på siste spørsmål fra Moss kommune.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Ruset mann tatt med narkotika

    Politiet har anholdt en ruset mann i 40-årene etter melding om innbrudd i en bolig i Fredrikstad. Mannen var i besittelse av flere narkotiske tabletter og er kjørt til arrest. Mannen skal ikke ha vært inne i boligen det ble meldt om innbrudd i, og det er ikke skader på bygningen.

  • Tatt i 178 km/t i 90-sone

    Politiet har anmeldt og beslaglagt førerkortet til en sjåfør i 40-årene ved Hærland i Eidsberg. Politiet gjennomførte en snittmåling på E18 og føreren ble målt til 178 km/t i en 90-sone.