NAV anmelder millionbedragerier

NAV anmelder en rekke personer for å ha svindlet til seg over hundre millioner kroner til sammen.

NAV

NAV anmelder 655 personer for å ha svindlet til seg 117 millioner til sammen.

Foto: Camilla Brække / NRK

NAV anmelder 655 personer for å ha svindlet til seg 117 millioner kroner til sammen hittil i år.

Det tilsvarer fire millioner kroner mer enn på samme tid i fjor.

– Vi prioriterer de største sakene til politiet, men krever pengene tilbake i alle trygdemisbrukssaker, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i en pressemelding.

– Også personer som har svindlet mindre beløp risikerer politianmeldelse, understreker han.

Doblet sykepengesvindel

Antall anmeldelser for sykepengesvindel er fordoblet sammenliknet med 2010.

Hittil i år er 79 personer blitt anmeldt for svindel for drøyt 17 millioner kroner.

Joakim Lystad

Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad ser alvorlig på svindeltallene.

Foto: Morten Holm / Scanpix

Personene er mistenkt for enten å ha oppgitt en høyere inntekt enn de faktisk har hatt, arbeidet svart mens de mottok sykepenger, eller begynt i jobb hos en annen arbeidsgiver mens de fortsatt var sykmeldt.

– Svart arbeid og trygdesvindel er svært alvorlig, for disse personene misbruker velferdsordningene samtidig som de unnlater å betale inn skatt til fellesskapet, sier arbeids- og velferdsdirektøren.

Svindelen øker i Østfold

Trygdesvindelen øker også i Østfold. Der er 32 personer anmeldt for å ha svindlet til seg seks millioner til sammen hittil i år.

Det er en økning på 1,8 millioner kroner, sammenlignet med tallet for hele fjoråret.

Den største anmeldelsen i Østfold er på i overkant av én million kroner.

Personen er anmeldt for svindel av arbeidsavklaringspenger og uførepensjon over en periode på fire år.

Vedkommende er også mistenkt for å ha arbeidet svart, og drevet enkeltmannsforetak samtidig som han mottok stønad.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: