Hopp til innhold

For første gang på over 100 år skal et vikingskip graves ut i Norge

Regjeringen gir 15,6 millioner kroner til utgraving av Gjellestadskipet. – Det haster å få skipet opp av bakken, sier klima- og miljøministeren.

Radarbilde av Gjellestadskipet i Halden.

Dette georadarbildet viste at det lå et skip under åkeren ved Jellestad går i Halden.

Foto: NIKU

– For første gang på 100 år skal vi nå grave ut et vikingskip. Vi er veldig spente på resultatet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til NRK.

Det skapte stor oppmerksomhet da det ble funnet spor av et nytt vikingskip i Norge høsten 2018. Funnet ble gjort i forbindelse med at grunneier hadde søkt om drenering av jordet der funnet er gjort.

Det var usikkert hvor mye av skipet som faktisk lå bevart i jorda ved Halden i Østfold, men i 2019 fant arkeologene kjølen på skipet.

Må graves opp raskt

Riksantikvaren har anbefalt at skipet må graves opp på grunn av forfall der det ligger nå.

I januar fortalte nemlig arkeolog Jan Bill at skipet var utsatt for et svært ødeleggende soppangrep. Nå vil regjeringen bevilge 15,6 millioner i revidert nasjonalbudsjett til arbeidet med å grave opp skipet.

– Vi har lært mer om at det står dårlig til og at vi har dårlig tid. Og derfor bevilger vi disse pengene allerede nå, så vi kan redde mest mulig av skipet, sier Rotevatn.

Her sitter arkeologer med bit av kjølen fra Gjellestadskipet i hendene.

Her sitter arkeologene Jan Bill og Christian Løchsen Rødsrud med en bit av kjølen fra Gjellestadskipet i hendene.

Foto: Per Øyvind Fange/NRK

Arkeologene håper på å starte utgravingen i juni, men først må Stortinget behandle saken. Ministeren håper at utgravingen starter så fort som mulig.

– Vi har fått signaler om at det er mulig å sette dette igang raskt. Men etterarbeidet og konserveringen vil strekke seg over flere år, sier han.

– Det er usikkerhet rundt hvor mye som er intakt. Er det verdt å bruke 15 millioner på dette?

– Ja, det er det absolutt. Vi vet ennå ikke i hvor god stand skipet er, og det er neppe et komplett vikingskip, men det er mye å lære av kjølen og andre elementer som kan fylle ut flere punkter i historien om Norge, sier Rotevatn.

Gjenskapte skipet digitalt

Gjellestadskipet ble funnet i 2018 ved hjelp av elektromagnetiske signaler. Der kunne forskerne se omrisset av et skip, uten å ta et eneste spadetak.

Direktør Håkon Glørstad i Kulturhistorisk museum er svært glad for at de nå får penger til å grave opp skipsrestene.

– Graven på Jellestad er ikke i samme stand som noen av de andre vikingskipene vi har. Det har kommet luft inn i gravhaugen, og derfor er det så viktig at vi gjennomfører utgravingen så vi kan ta vare på informasjonen som ligger der før det er for sent, sier han til NRK.

Sporene av vikingskipet ble funnet rundt en halvmeter under bakken. En senere studie av årringene i kjølen viste at den var laget av eik som hadde vokst en gang i perioden 603 til 724. Dermed stammer skipet mest sannsynlig fra overgangen til vikingtiden – en periode som anses å starte med angrepet på Lindisfarne i 793.

Det unike funnet ble omtalt i medier verdier rundt, og nå har også hele området rundt skipet blitt rekonstruert digitalt.

Her kan man blant annet se hvordan Gjellestadskipet skal ha sett ut:

Viken fylkeskommune, Institutt for energiteknikk, Nordic Media Lab og Høgskolen i Østfold har samarbeidet om å lage en interaktiv framstilling av Gjelledstadskipet.

Siden 2018 har et samarbeidsprosjekt mellom Østfold (Viken) fylkeskommune og Kulturhistorisk museum undersøkt skipsrestene og området rundt. Forskerne og arkeologene har i tillegg til vikingskipet også funnet flere overpløyde gravhauger og rester av bygninger på stedet.