Nå skal alle lønnes likt

Fra månedsskiftet skal alle som frakter gods med lastebil eller større kjøretøy i Norge lønnes som sine norske kolleger. Yrkestrafikkforbundet jubler over ny forskrift.

110 km/t Årum, vogntog

Samme timelønn, samme diett: Dette er viktig for å komme sosial dumping i transportnæringen til livs, mener Yrkestrafikkforbundet.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

1. juli er det bare én sum som gjelder: 158,37. Det er timelønnen i kroner som er fastsatt i norsk tariff, og som skal gjelde all tungtransport av varer i, og inn og ut av Norge. Arbeidstilsynet blir kontroll- og sanksjonsmyndighet.

– Vi anser dette som et av de viktigste tiltak for å komme sosial dumping i transportnæringen til livs, sier leder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet.

I juli i fjor kartla Yrkestrafikkforbundet at utenlandske sjåfører har en månedslønn ned mot 5.000 kroner på jobb i Norge. Skjeve konkurransevilkår i transportbransjen er i ferd med å ta livet av norsk transportnæring, sa Tormod Magelsen, som er redaktør i bransjebladet TransportMagasinet.

Ryktene vil spre seg

Forbundsleder YTF Svein Furøy

– Alt er nok ikke i orden over natta. Men etter kort tid så vil det ryktes i bransjen at slik er det, og slik blir det, sier forbundsleder Svein Furøy.

Foto: YTF

– Fra første juli skal forskriften følges. Men vi regner ikke med at alt er i orden over natta. Det vil ta tid før Arbeidstilsynet får sine kontrollrutiner på plass. Etter kort tid så vil det ryktes i bransjen at slik er det, og slik blir det.

I tillegg til tariffestet norsk timelønn, skal sjåførene på norgesoppdrag ha norsk diett på oppdrag i Norge. Yrkestrafikkforbundet mener dette vil få stor betydning for utenlandske sjåførers lønns- og arbeidsvilkår og arbeidsplassene i transportnæringen.

For forbundet er dette kronen på verket etter flere års jobbing.

– Vi har jobbet med dette i to år. Vi har sjekket lover og regelverk både i Norge og i EU. Vi har sjekket lønnsforholdene til de som kommer over Svinesund, og vi har samlet materiale etter tips fra våre medlemmer som er ute på veiene.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • – Enklere for dem med kapital

    Rygge-ordfører Inger-Lise Skartlien er positiv til å støtte selskapet Jotunfjell som forhandler om å starte sivil lufttrafikk fra Rygge. – Det er nok enklere for dem som har kapital på plass, sier Skartlien på spørsmål om hun har mer troa på dette intitiativet enn på selskapet som de siste månedene har jobbet for å starte opp, Rygge Airport.