Moss FK beholder lisensen

Moss FK spiller i 1. divisjon også denne sesongen.

Kråkevingen
Foto: Espen Torgersen / NRK

Det opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding.

– Utrolig deilig! Vi er veldig takknemlige og glade for at vi får beholde lisensen. Det er en riktig avgjørelse. Vi har orden i økonomien, sier daglig leder i Moss FK, Frode Andresen.

– Må endres

Klagenemnda er enig med Klubblisensnemnda i at Moss FK ikke hadde dokumentert positiv egenkapital ved årsskiftet, men mener at klubben burde fått mulighet til å stille garanti.

– Nemnda har lagt til grunn at en slik garanti hadde blitt lagt frem hvis klubben selv hadde hatt mistanke om negativ egenkapital, eller blitt bedt om slik fremleggelse. Vi finner derfor at vedtaket må endres slik at Moss FK sin lisens ikke trekkes tilbake, sier Hans O. Kveli, leder i Klagenemnda.

Generalsekretær Paul Glomsaker i NFF noterer seg Klagenemndas beslutning.

– Det viser at systemet med uavhengig klagebehandling fungerer. Nå er vi på vei inn i et forsterket lisenssystem der NFF vil følge opp klubbene enda tettere. Det systemet åpner også for andre typer reaksjoner enn lisensinndragning. Dette mener vi vil være konstruktivt, sier Paul Glomsaker.

Uenig med NFF

NFFs avgjørelse om å nekte Moss FK lisens slo ned som en bombe i januar i år.

Klubben trodde alt var i orden da de sendte inn søknaden, men lisensnemda var ikke enig.

De mente at klubbens egenkapital var negativ ved årsskiftet og nektet derfor å gi Moss FK fornyet lisens.

– Vi er uenig i den tolkningen NFF har lagt til grunn for at vi ender opp med negativ egenkapital. Vi må ta avslaget til etterettning og gå i dialog med forbundet og anke beslutningen, sa styreleder Jan Andrè Solvang til NRK.no i slutten av januar.

LES: – Viktigste kampen noensinne

Økonomiske vansker

Moss FK valgte å anke avgjørelsen og har argumentert kraftig overfor NFF for å få medhold.

Nå har de altså fått medhold av

LES: Moss godtar ikke tap av lisens

Moss FK har vært i store økonomiske vansker i lengre tid.

I november tok klubben skrittet og permitterte alle spillerne for å få klubben opp på økonomisk fote igjen.