Normal

Millionsatsning på å få sykemeldte i arbeid

I dag ble rehabiliteringsavtaler til en verdi av 30 millioner kroner inngått.

Alderdom
Foto: Scanpix

Pengestrømmen har utgangspunkt i prosjektet "Raskere tilbake".

Rehabiliteringstilbud

– Med denne anskaffelsen har Helse Sør-Øst RHF etablert et godt og helhetlig tilbud for sykemeldte arbeidstakere. Ordningen betyr at arbeidstakere som er sykemeldte raskere kan få et rehabiliteringstilbud for å komme tilbake igjen i arbeid, sier Steinar Marthinsen, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

Helse Sør-Øst har også etablert tilbud ved flere helseforetak og nye tilbud er under etablering.

Vurderes av fastlegen

Målgruppen er arbeidstakere som er helt eller delvis sykemeldt, eller som står i fare for å bli det.

Det er fastlegene som fortløpende vurderer hvilke pasienter som kan ha nytte av ordningen og henviser disse til spesialisthelsetjenesten

De 30 millionene Helse Sør-Øst kjøper tjenester for, er en del av Regjeringens bevilgning på 604 millioner, der Helse Sør-Øst RHF disponerer nær 160 millioner kroner.

Disse er med fra Østfold:

  • Bakke Senter for mestring og rehabilitering AS
  • Jeløy Kurbad

 

 

 

 

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: