Normal

– Sykehuset må selv vurdere overvåking

Datatilsynet mener Sykehuset Østfold selv må vurdere om de skal kameraovervåke røykebua på utsiden av bygget.

Røykebua på Sykehuset Østfold

I denne bua foregår det åpenlyst salg av narkotika. Sykehuset tar problemet på alvor og satt igang flere tiltak.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Viseadministrerende direktør Irene Dahl Andersen sa i går til NRK at sykehuset ville vurdere å videoovervåke en røykebu på utsiden av sykehusbygget.

Grunnen er at pasienter ved sykehuset tilbys narkotika åpenlyst rett utenfor vestibylen.

– Det skal egentlig mye til før man kan overvåke det vi kan kalle en type hvilerom. På en arbeidsplass, så har praksis vært at det ikke er det første man skal ty til, sier informasjonsdirektør i Datatilsynet Ove Skåra.

Skal ikke søke om lov

Ove Skåra, informasjonsdirektør i Datatilsynet

Informasjonsdirektør i Datatilsynet Ove Skåra.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen / Hans Fredrik Asbjørnsen

Sykehusets virkemidler i kampen mot langingen er i dag skjerpet vakthold og tettere samarbeid med politiet.

Skåra sier at sykehuset har mulighet til å sette opp kameraovervåkning i røykebua, dersom de vurderer at det ligger helt spesielle sikkerhetshensyn til grunn.

– Da er vi inne på noe viktig. Det er sykehusets ansvar i første rekke, de skal ikke søke Datatilsynet om å få lov eller ikke, sier han.

Informasjonsdirektøren sier at det er vanskelige avveininger i saker som dette. Dersom kameraovervåkning verner om liv og helse – så kan det aksepteres.

– Handelen kan flyttes

Spørsmålet blir da om overvåkningen vil løse problemet med at det omsettes narkotika og medikamenter i røykebua.

– Det er vel ikke så vanskelig å tenke seg at hvis det er kameraer på et slikt sted, så ville man være nødt til å merke det tydelig. Da kan det vel være en fare for at avtalen inngås inne i røykerommet, også skjer selve transaksjonen på utsiden, et annet sted enn der kameraet sitt nedslagsfelt er. Da har man kanskje ikke oppnådd så mye, sier Skåra.

Hva må sykehuset gjør nå?

– De må sette seg ned og beskrive problemet godt, for sin egen del. Hvem er aktørene? Hvem er brukerne? Er dette virkelig noe vi tror vil gjøre det bedre og tryggere for våre pasienter, eller er effekten negativ? Det er vel i bunn og grunn det dette handler om.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Østfoldbanen er åpen

    Treet som hadde falt over togskinnene er fjernet, og Østfoldbanen var åpent for trafikk igjen mellom Fredrikstad og Råde i 21.30-tida, melder Bane Nor på Twitter. Mellom Moelv og Lillehammer er det redusert hastighet på grunn av flomfare, melder NSB.

  • Togtrafikken stengt

    Som følge av treet som falt over toglinjen i Fredrikstad er togtrafikken mellom Råde og Fredrikstad midlertidig stanset., melder Bane NOR.