NRK Meny
Normal

Var for få på jobb - dopet ned pasient

Sykehuset Østfold hadde ikke folk nok på jobb til å følge opp en pasient. Det ble løst ved at pasienten ble gitt beroligende medisiner.

Sykehuset Østfold, Kalnes

Pasienten var innlagt ved sykehuset på Kalnes i Sarpsborg.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Pasienten som var innlagt ved Sykehuset Østfold skulle hatt kontinuerlig tilsyn. Da det ikke lot seg gjøre ble pasienten gitt beroligende medikamenter.

Leder for pasientsikkerhetsutvalget for somatikk, Jostein Vist, sier hendelsen er uakseptabel.

Legemidler skal benyttes når pasienters medisinske behov tilsier det, og ikke grunnet kapasitetsproblemer.

Pasientsikkerhetsutvalget i Sykehuset Østfold

– Som leder av Pasientsikkerhetsutvalget tenker jeg at dette er en løsning som ikke er akseptabel. Pasienten fikk uforsvarlig helsehjelp. Det er det full enighet om i sykehuset og vi gjør det vi kan for at dette ikke skjer igjen, sier Vist, som også er jurist ved sykehuset.

Hadde ikke tilstrekkelig med personale

Hendelsen skjedde på sykehuset på Kalnes. Ansatte ved sykehuset mente det var risiko for at den innlagte pasienten ville fjerne nødvendig medisinsk utstyr som pasienten var koblet til.

Men kontinuerlig tilsyn av pasienten lot seg ikke gjøre. Ifølge Vist var det mange krevende pasienter på samme tid og dermed ikke mulig å skaffe nok bemanning. I stedet ble det valgt å gi beroligende medikamenter for å løse problemet.

Jostein Vist

Leder for pasientsikkerhetsutvalget for somatikk, Jostein Vist.

Foto: Sykehuset Østfold

– Det er både beklagelig og selvsagt ikke ønskelig at det skal være slik. Men i valg av de handlingsalternativer man hadde der og da, var dette det beste man kunne gjøre.

Men er det innenfor helselovgivningen å løse bemanningsproblemer med å gi pasienter beroligende?

– Nei, når vi sier det er uforsvarlig, så er det ikke det.

Varslet som uønskede hendelse

Det er Sykehuset Østfold som selv har varslet hendelsen. Lederen for pasientsikkerhetsutvalget ønsker ikke å fortelle hvilken avdeling pasienten var innlagt på eller hva som feilte pasienten.

– Er det grunn til å tro at dette er gjort ved flere anledninger?

– Nei, generelt sett så håper jeg ikke det. Det er ikke slik det skal være. Vi har ikke fått andre saker med det temaet som jeg er kjent med.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Lenge å vente på nye eiere

  Budprosessen i Norske Skog og dermed Saugbrugs i Halden, er fortsatt i startfasen. Det jobbes for å få avklaring innen utgangen av februar, skriver Finansavisen. Innen den tid skal budrunden på Norske Skog AS være unnagjort og fabrikkene ha nye eiere, hvis alt går etter planen.

  Saugbrugs, Norske Skog Halden
  Foto: Rainer Prang / NRK
 • Kritikk mot legevakten i Halden

  Legevakten i Halden og Aremark har brutt forsvarlighetskravet, ifølge Fylkesmannen. Alle kommuner må sørge for at minst én lege er tilgjengelig for legevakt hele døgnet. Halden og Aremark legevakt oppfyller ikke kravet om forsvarlighet, når det gjelder tilkalling av ekstra lege, ifølge fylkesmannen.

  Kommunalsjef for Helse og omsorg i Halden kommune, Veronica Aam, sier de nå har tatt tak i problemet.