NRK Meny
Normal

Jarle Støver søker støtte til å rydde opp

Miljødirektoratet har slått fast at Jarle Støver skal sitte med ansvaret for å rydde opp i eventuell forurensing på tomta si i Rakkestad. Samtidig tilbyr de å betale mesteparten av regningen for å undersøke avfallet på tomta.

Jarle Støver høsten 2015

Jarle Støver får ikke medhold i at avfallet på tomta hans er det offentliges ansvar. Samtidig tilbyr Miljødirektoratet å dekke 85 prosent av kostnadene ved å kartlegge avfallet. Støver har også søkt direktoratet om støtte til å dekke en eventuell opprydding.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Miljødirektoratet foreslår å dekke 85 prosent av kostnadene ved å undersøke tomta – med en øvre grense på 150.000 kroner. Støver har en uke på å bestemme seg. Uansett hva han svarer, må undersøkelsene være gjennomført og rapportert inn til Miljødirektoratet innen 10. desember.

I mellomtiden har Støver også søkt økonomisk støtte til en eventuell opprydding på Bodalsåsen, hvis undersøkelsen avdekker miljøgifter og spredning.

Vi vil understreke at det må foretas en ny vurdering av grunneiers ansvar ved eventuelle opprydningstiltak når forurensingssituasjonen og opprydningskostnadene er kjent.

Fra Miljødirektoratet svar på Støvers klage

Kalkyler laget under rettsoppgjøret med kommunen antyder at en opprydding i verste fall kan koste opp mot seks millioner kroner.

– Det er klart at jeg ikke har råd til det, sier Støver.

– Holder det med 150.000 kroner til å undersøke Bodalsåsen?

– Det skal være nok, etter det de som driver med slike tiltaksplaner sier.

– Og så vil mye avhenge av hva undersøkelsen avdekker?

– Ja, og omfanget på det.

Direktoratet: Urimelig overfor Støver

Thomas Hartnik er seksjonsleder for avfall og grunnforurensing hos Miljødirektoratet, og sier at det blir for dyrt for Støver å dekke en opprydding alene.

– Vi må vurdere i hvilken grad Støver kan ta slike kostnader, sier Hartnik.

– Han hadde ikke kjennskap til at eiendommen hadde et deponi. Det er ganske urimelig at han skal betale alt. Bare å dekke f.eks. 15 prosent av en full opprydning er veldig mye for en vanlig lønnsmottaker, det ser vi helt klart.

- Vi må jo få ryddet opp her en eller annen gang. Vi har en klagefrist som går ut denne uka.

Jarle Støver

Stadig Støvers ansvar

Direktoratet fastholder som Fylkesmannen at Rakkestad kommune ikke kan holdes ansvarlig for deponeringen av avfallet på Støvers tomt på 60- og 70-tallet.

– Slik vi har forstått det, har kommunen betalt for avfallshåndteringen. Det var tomtens tidligere eier som hadde forurensingsansvar. Når man i dag overleverer avfall til et godkjent mottak, så overtar mottakeren ansvaret for avfallet, og den som har levert kan ikke lenger gjøres ansvarlig, sier Hartnik.

– Det er ikke riktig slik de legger ansvaret, kommenterer Støver.

– Det står også i vedtaket at de er delvis enig med meg. Så de blander kortene med å avvise klagen, og å vedta tilsagn om støtte til å utrede hva som skal gjøres her.

Sjeldent tilbud

Den delvise enigheten med grunneier viser seg i direktoratets vedtak om å tilby å betale 85 prosent av kostnadene ved den undersøkelsen av tomta Støver er pålagt, sier Hartnik.

– I slike saker pleier vi å gi mellom 30 og 65 prosent økonomisk støtte. 85 prosent er ytterst sjelden.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • To anmeldt for promillekjøring

    En kvinnelig bilfører ble lørdag kveld anmeldt for promillekjøring etter at politiet stoppet henne i Vestbygda i Onsøy i Fredrikstad. Blåseprøven viste 1,2 i promille, og kvinnen ble derfor anmeldt for promillekjøring. Hun ble også fratatt førerkortet. Ved 3-tiden natt til søndag ble en mann i 40-årene tatt for promillekjøring på Kråkerøyveien i Fredrikstad. Det ble tatt blodprøve, og mannens førerkort ble tatt i beslag, opplyser politiet på Twitter.