NRK Meny
Normal

Folkets Hus-avklaring i månedsskiftet

Kredittilsynet tar ingen beslutning rundt 

dispensasjonssøknaden fra Halden kommunale pensjonskasse for den store eiendomsmassen i porteføljen før i månedsskiftet mars-april.

Kredittilsynet

Kredittilsynet har mottatt dispensasjonssøknad fra Halden kommunale pensjonskasse (HKP) på den store eiendomsmassen HKP sitter med, men Folkets hus er ikke tatt med i dispensasjonssøknaden.

Foto: Morten Holm / Scanpix

- Jeg kan bekrefte at vi har fått en dispensasjonssøknad fra Halden kommunale pensjonskasse, men dispensasjonssøknaden omfatter ikke eiendommen Folkets hus i Halden, det sier spesialrådgiver Ragnhild Wiborg, hos Forsikringstilsynsseksjonen til NRK.

Kredittilsynet har foreløpig kun mottatt en muntlig orientering fra pensjonskassen (HKP) om at Folkets hus-saken ikke er ferdigbehandlet i styret.

Folkets hus Halden

HKP har allerede dispensasjon fra Kredittilsynet før kjøpet av Folkets hus-bygget og ligger allerede 70 prosent over tillatt plassering av eiendom i porteføljen før eventuelle takstoppdateringer, i forhold til § 3 - 4 kapitalforvaltningsforskriften. Med Folkets hus i potten ligger HKP 108 prosent over regler i nevnte forskrift.

Foto: Rainer Prang / NRK

Dispensasjonssøknaden tilsynet nå har mottatt ble sendt fra HKP i månedsskiftet og er mottat i Kredittilsynet den 4. mars i år.

Den 27. februar i år vedtok et flertall på tre mot to stemmer å kjøpe Fokets hus i Halden for 11,2 millioner kroner.

Grov overtredelse

Av dokumenter NRK kjener innholdet i beskriver HKP selv volumet av eiendom i porteføljen, slik den nå er, som en "grov overtredelse", i forhold til § 3 - 4 kapitalforvaltningsforskriften.

Bestemmelsen i § 3-4 er en regel som har som formål å begrense risikokonsentrasjon på fast eiendom. Risikospredning er et viktig aspekt i kapitalforvaltningen.

HKP har allerede dispensasjon fra Kredittilsynet før kjøpet av Folkets hus-bygget og lå da allerede 70 prosent over tillatt plassering av eiendom i porteføljen før eventuelle takstoppdateringer, i forhold til § 3 - 4 kapitalforvaltningsforskriften.

Med Folkets hus i potten ligger HKP 108 prosent over regler i nevnte forskrift.

Kredittilsynet vil ikke gi noen kommentar på nåværende tidspunkt til om de oppfatter at Halden kommunale pensjonskasse har foretatt seg noen grov overtredelse.

Halden kommune rådhuset

Flere av eiendommene i det såkalte 'Rådhuskvartalet' som rådhuset (bildet), Aladdin kino, brannstasjonen og musikkskolen har ikke en takst av oppdatert dato.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Vi forholder oss nå til den mottatte dispensasjonssøknaden. Ut over dette har vi ingen kommentarer, heter det fra tilsynet.

Kredittilsynet kan i særlige tilfelle, og for en tidsbegrenset periode, gi dispensasjon fra bestemmelsen.

Behandling av foreliggende dispensasjonssøknad fra Halden kommunale pensjonskasse er ikke påbegynt.

Kommunen kan ikke instruere

Da Folkets hus styre i 2007 vedtok å selge det gjeldstyngede huset, var det forhandlinger med Halden kommune om et eventuelt kjøp.

Planene for et eventuelt kjøp strandet, og skapte en god del turbulens blant de politiske partier.

I år har Halden kommune bedt pensjonskassen om å vurdere å kjøpe Folkets hus, som har besluttet å stenge dørene den 1. april i år.

I følge reglene skal en pensjonskasses virksomhet og økonomiske forhold holdes rettslig adskilt fra virksomheten til kommunen.

"Styret er pensjonskassens øverste organ og skal sørge for en forsvarlig kapitalforvaltning hvor eiendelene til dekning av de forsikringsmessige avsetninger til enhver tid er plassert på en hensiktsmessig og betryggende måte sett i forhold til arten av forsikringsforpliktelsene og hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning", heter det i svaret NRK har fått fra Kredittilsynet.

Halden kommune kan ikke instruere styret i denne sammenheng.

Avgjørelse i slutten av mars

Et pensjonsselskap som HKP kan ikke ha mer enn 7 prosent av selskapets forsikringsmessige avsetninger i eiendeler, som omfattes av § 3-1 nr. 7 samt nr. 9-12, som innebærer en risiko knyttet til én enkelt eiendom eller flere eiendommer som ligger tilstrekkelig tett sammen til å anses som en enkelt plassering.

Flere av eiendommene i det såkalte "Rådhuskvartalet" (Aladdin kino, brannstasjonen, rådhuset og musikkskolen) ligger vegg i vegg og har ikke en takst av oppdatert dato.

På forespørsel fra NRK om tilsynet vil kreve at taksten for Folkets Hus og øvrige tilliggende bygg i det såkalte ”Rådhuskvartalet” blir oppdatert, svarer Kredittilsynet at dette vil bli vurdert når dispensasjonssøknaden behandles.

- Vi regner med at saken behandles her i Kredittilsynet innen utgangen av mars i år, sier Ragnhild Wiborg til NRK.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Stanset etter vinglete kjøring

    En bilfører fremstilles for utvidet prøve etter å ha blitt stanset av politiet etter vinglete kjøring i Fredrikstad. Bilføreren anmeldes også for kjøring uten gyldig førerkort. Bileier, som satt ved siden av, anmeldes for å ha overlatt bilen til en som ikke fylte vilkårene, skriver politiet på Twitter.