NRK Meny
Normal

Her blir det ny asfalt i år

I løpet av året skal vel 12 mil riks- og fylkesveier i Østfold asfalteres. Nå har Statens vegvesen klar listen over hvor vi kan vente bedre vei i år.

Sporfyller pΠRing 3

Vi vil se asfaltarbeid rundt om i hele fylket i sommer.

Foto: Sangnes Ane / Veidekke ASA

Vedlikeholdet er fordelt ut over hele fylket.

Tre kilometer av E6, mellom Torbjørnsrød og Åvangen i Moss (forbi krysset ved Mosseporten) skal få ny asfalt på tre av fire felt.

Fire strekninger med gang og sykkelvei skal utbedres. Det er to strekninger i Halden, en i Spydeberg og en i Skiptvet, samlet vel tre kilometer.

Stedvis lapping på RV 22

Det blir bare stedvis lapping på to strekninger på riksvei 22. Det er fra Trømborg til Torp i Eidsberg, 6,6 kilometer og 1,2 kilometer fra Jørentvet til Laugslett i Trøgstad.

I 2010 ble det asfaltert 142 kilometer riks- og fylkesveier i Østfold. I fjor var det snaut ti mil som fikk nytt dekke. I år blir det vel 124 kilometer.

Fortsatt stort behov

Ingjerd Schou (H) i Transport- og kommunikasjonskomiteen

Ingjerd Schou.

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

– Jeg gleder meg over hver meter som får ny asfalt, men behovet er jo enda større, konstaterer stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H). – Det er ikke nok, men det er en god begynnelse.

Schou slår fast at vedlikeholdet er godt fordelt over hele fylket.

– Det er en del veier og strekninger som har stor trafikkbelastning, og der det er viktig for trafikksikkerheten å få tettet ujevnheter og hull, sier stortingsrepresentanten.

Schou konstaterer at det er et stort etterslep når det gjelder veivedlikehold, og lover å arbeide for mer asfalt til veiene våre samtidig som det må legges til rette for mer kollektivtrafikk.

Asfaltering av riks og fylkesveier i Østfold i 2014

Vei

Strekning

Lengde meter

Tiltak

E6

Torbjørnsrød - Åvangen

3.010 (3 felt)

Asfaltering

E6

Patterød syd

385

Asfaltering

E6

Patterød nord

368

Asfaltering

Riksvei 22

Torp syd - Trømborg

6.635

Stedvis lapping

Riksvei 22

Laugslett - Jørentvet

1.200 

Stedvis lapping

Riksvei 111

Torp - Årum Vest 

5.890 

Asfaltering

RG 21 

Remmen - Rød 

620 

Gang og sykkelvei 

FG 22 

Garvergata - Dyrendalsveien 

858 

Gang og sykkelvei

FG 115 

Skiptvet sentrum 

1.145 

Gang og sykkelvei

FG 128 

Spydeberg 

784 

Gang og sykkelvei

Fylkesvei 104 

Rød - Oddebru 

991 

Asfaltering 

Fylkesvei 107 

Oldenborgila - Torsnes kirke 

7.704 

Asfaltering 

Fylkesvei 108 

Vesterøy nord - Brattebakke

1.822 

Asfaltering 

Fylkesvei 109 

Ila Alle - Råbekken 

2.739 (2 felt)

Asfaltering 

Fylkesvei 110 

Rakkestadsvingen - Begby 

2.000 

Asfaltering 

Fylkesvei 118

Leiret - Løkkeberg 

802 

Asfaltering 

Fylkesvei 118

Svingenskogen - Ingedal kirke

5.670

Asfaltering

Fylkesvei 118

Hafslund - Borregårdsbakken

670

Asfaltering

Fylkesvei 118

Grimstadtoppen - Sogn

1.674

Asfaltering

Fylkesvei 119

Bredsand - Dilling

1.140

Asfaltering

Fylkesvei 119

Vang nord - Botnerbaugen

4.150

Asfaltering

Fylkesvei 123

Havnås - Skjæringsrud

2.997

Asfaltering

Fylkesvei 124

Brattvedt - Tveiten

4.646

Asfaltering

Fylkesvei 202

Kausebøl Hovsplassen - Svikebøl

3.504

Asfaltering

Fylkesvei 281

Fosseberget - Sukke

1.200

Asfaltering

Fylkesvei 288

Sanderød - Kalverød

7.172

Asfaltering

Fylkesvei 311

Kambo - Akershus/Haslebakke

578

Asfaltering

Fylkesvei 312

Krossern - Skallerød

2.275

Asfaltering

Fylkesvei 313

Kanalen øst - Hoppern

1.150

Asfaltering

Fylkesvei 401

Gaustad

1.128

Asfaltering

Fylkesvei 402

Manstad - Kjærre

850

Asfaltering

Fylkesvei 409

Slevikkrysset - Slevik

1.180

Asfaltering

Fylkesvei 432

Saggata - Selbak

1.485

Asfaltering

Fylkesvei 531 

Roppestad - Berg 

2.807 

Asfaltering 

Fylkesvei 532

Ødegårdkilen - Langvik

2.300

Asfaltering

Fylkesvei 535

Brandstorp - Kroken

5.854

Asfaltering

Fylkesvei 536

Bisserød - Kroken

1.885

Asfaltering

Fylkesvei 553

Sarpsborg sykehus - Bryggeriet

580

Asfaltering

Fylkesvei 553

Kurland - Ravneberget

1.386

Asfaltering

Fylkesvei 585

Solberg N - Foss

2.134

Asfaltering

Fylkesvei 622

Sikkeland - Varteig kirke

5.163

 Asfaltering

Fylkesvei 661

Tjærnes - Tjerbutjern

2.757

Asfaltering

Fylkesvei 696

Havnås skole - Havnås

460

Asfaltering

Fylkesvei 740

Askim - Eidareng

2.145

Asfaltering

Fylkesvei 843

Slevikbukta - Dulleklev

9.514

Asfaltering

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • I ferd med å få kontroll på brannen

    Politiet melder at brannvesenet nå er i ferd med å få kontroll på brannen i Sefa-bygget i Sarpsborg. Det lokale brannvesenet får bistand av mannskaper fra flere andre kommuner i Østfold.

    Laster Twitter-innhold