Haldensamarbeidet knirker

Krangel om bruk av havneområder kan true det politiske flertallssamarbeidet i Halden.

Halden havn, Mølen

HAVN ELLER BOLIG? Halden havn ligger på Mølen. Under det forrige politiske flertallet (Ap, SV og Krf) ble området vedtatt brukt til boligformål. Det nye politiske flertallet vil bruke Mølen til havn, men utspillet fra styrelederen i byutviklingsselskapet skaper irritasjon.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det vekker kraftig irritasjon hos flere av de fem partiene, som styrer Halden kommune, at styrelederen i et kommunalt eiendomsselskap nekter å gi fra seg tomteområdet Mølen til videreutvikling av den offentlige havna.

Styreleder Jan-Erik Erichsen i Halden Byutvikling AS er fra Høyre, som er et av flertallspartiene i Halden.

- Høyre må sørge for å få orden i egne rekker, sier Senterpartiets gruppeleder i Halden Anne Kari Holm til NRK.no.

Les også:

Havneområdet i Halden

EIER SENTRALE OMRÅDER. Halden Byutvikling AS eier områdene Mølen, Tyska og Hollenderen. Planen er å fortette sentrum, og skape attraktive bolig- og næringseiendommer på landområdene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Havn eller boliger?

Det har vært mye diskusjon rundt havneområdene på Mølen. Under det politiske flertallet med Arbeiderpartiet, SV og Kristelig Folkeparti i årene 2007 til 2011 ble det besluttet at det skulle bygges boliger på Mølen, og en ny havn skulle bygges på Sauøya.

Men etter valget i september i fjor mistet Ap, SV og Kristelig Folkeparti makten, og det nye flertallet besluttet å droppe planene om ny havn på Sauøya.

Flertallet som styrer Halden i dag er Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre.

I en felles avtale mellom de fem partiene i fjor ble det slått fast, at Halden havn videreutvikles i tråd med næringslivets behov og økonomiske forutsetninger, og det ble etablert et eget havnestyre.

Men styreleder i Jan-Erik Erichsen har med sine uttalelser til Halden Arbeiderblad tirsdag bidratt til å så tvil om fellesavtalen, som er inngått, mener Senterpartiet.

Erichsen sier til avisen at det er uaktuelt å gi fra seg Mølen eller reforhandle avtaler med kommunen, men han kan strekke seg så langt at han leier bort området til havnestyret.

- Senterpartiet har vært åpne på at vi ønsker havnevirksomhet på Mølen, og at havna skal eie sitt eget område. Dette utspillet oppfatter vi som et brudd på inngåtte avtaler, sier Holm.

Les også:

Tre av fem partier provosert

Truls Breda

KRYSTALLKLAR SAMARBEIDSAVTALE. Leder i havnestyret i Halden, Truls Breda (V), lar seg provosere av utspillet fra styreleder i Halden Byutvikling AS. Breda vil ikke si noe om hva utspillet kan bety for samarbeidet mellom de fem partiene i flertallet.

Foto: Privat

Utspillet fra styrelederen i Halden Byutvking AS får flere enn Senterpartiet til å reagere.

- Det er inngått avtale om at det skal være havn på Mølen. Vi støtter fullt og helt Senterpartiets holdning til dette, sier gruppeleder Vibeke Julsrud i Miljøpartiet De Grønne.

Også i Venstre oppfattes byutviklingsselskapets utspill om arealene på Mølen negativt.

- Det er inngått helt klare avtaler for bruk av Mølen, og det politiske flertallet har bestemt at dette skal være en havn, sier Truls Breda i Halden Venstre, som er leder av havnestyret.

Han ønsker ikke å si noe om konsekvensene for samarbeidet mellom de fem partiene av dette utspillet, og mener gruppelederne må rydde opp.

- Dette utspillet fra Erichsen har vakt oppsikt, og har ikke gått upåaktet hen. Dette vil bli diskutert innad i Venstres gruppe og med de øvrige i flertallssamarbeidet, sier gruppeleder i Venstre Geir Helge Sandsmark til NRK.no.

- Vanskelig balansegang for politikere i styreverv

Høyres ordfører i Halden, Thor Edquist, erkjenner at det er en vanskelig balansegang å være politiker og samtidig ivareta et kommunalt selskaps beste.

- Når styrelederen kommer med dette utspillet, er det ikke som politiker, men som ansvarlig for å sørge for at selskapet Halden Byutvikling AS får en best mulig løsning, sier Edquist.

Han peker på at dette er et av de problemene politikere i kommunale styrer står overfor, når de skal velge mellom å drive politikk og det "å drive butikk".

Edquist har tidligere tatt til orde for at politikerne må ut av styrene i kommunale selskaper.

Thor Edquist (H)

ØNSKER Å DEMPE IRRITASJON. - Det er ingen tvil om at det skal være havn på Mølen, så lenge næringslivet trenger det, sier ordfører Thor Edquist.

Foto: Rainer Prang / NRK


Vil rydde opp

Anne Kari Holm sier til NRK.no at Senterpartiet ønsker å få klarhet i hva som ligger i utspillet fra styrelederen i Halden Byutvikling AS.

- Jeg reagerer kraftig på dette, og opplever at utspillet ikke er i tråd med samarbeidsavtalen mellom de fem flertallspartiene, sier hun.

At tre av fem partier i det politiske flertallet lar seg provosere av Høyres styreleder i Halden Byutvikling as vil nå ordføreren forsøke å dempe.

Han lover at samarbeidspartienes felles avtale ikke vil bli brutt.

- Mølen er en viktig del av Halden, og vi må være enige om hva vi skal bruke området til.

Det skal være havn der så lenge næringslivet behøver det. Det står i samarbeidsavtalen, og slik vil det bli, sier Edquist til NRK.no.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • 20 av broene i Østfold må fornyes

    Halvparten av broene i Østfold må fornyes. Det viser oppjusterte tall fra brofornyingsprogrammet i fylket. 20 av broene må fornyes, mens Kjøkøysundbroa må bygges ny. Hele prosjektet har en prislapp nær 800 millioner kroner. Lederen i samferdselskomiteen, Olav Moe, håper fornyingen blir prioritert.