Halden kan få ungdomsfengsel

Er en av fire kanditater.

Fire kommuner står igjen når valget skal tas om hvor Norges nye ungdomsfengsel skal ligge.

Statsbygg har mottatt tilbud fra 35 kommuner og har snevret inn aktuelle kandidater til fire alternativer: Folldal og Kongsvinger i Hedmark, Rollag i Buskerud og Halden i Østfold.

Statsbygg har fått i oppdrag fra Kriminalomsorgens sentrale forvaltning å finne egnede tomter. Samtlige kommuner i fylkene Akershus, Hedmark, Buskerud, Vestfold og Østfold er undersøkt.

Responsen har vært svært god, med om lag 60 eiendommer til vurdering.

(NTB)