Hopp til innhold

Grensekontroll til 16. mai

Grensekontrollen i Norge videreføres fram til 16. mai,
opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Foreløpig er det ikke avgjort om tiltaket skal forlenges etter det.