Disse gamle gravsteinene skal få et nytt liv

Interessen for gjenbruk av gamle gravsteiner er stor, selv om trenden er ny for mange.

Mona Vauger

Mona Vauger viser frem «lageret» av gamle gravstøtter som står bak Leie gravlund. Mellom 20 og 30 av disse steinene blir gjenbrukt hvert år.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

– Jeg fikk en gammel stein på kirkegården, en stein som er fra området her og som er skikkelig håndarbeid, sier steinhugger Tore Magnussen.

Gravstein Ernst Sten Magnussen

Gravsteinen til Ernst Sten Magnussen er en gammel gravstein som har blitt pusset opp og påført nytt navn.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Han snakker om gravsteinen til sin far. En stor, flott stein hugget i granitt fra Østfold. Steinen har vært brukt før, men er slipt ned og påført nytt navn.

Nettopp det at det var en gammel og staselig stein var viktig for Magnussen da han skulle finne en stein til faren, som er gravlagt ved Gamle Glemmen kirke i Fredrikstad.

– Faren min var steinhugger og da var det helt umulig å gå for en helpolert og blank stein fra Kina. Jeg måtte gå for en god og skikkelig gravstein. Det hadde vært for galt å se glimrende materiale bare bli ødelagt og destruert, forteller han.

Skulle blitt til grus

Og det er flere i Fredrikstad som har valgt å gjøre som Tore Magnussen, ifølge gravlundsformann i Glemmen og Leie menighet, Mona Vauger.

– Det er stadig flere som er positive til dette og som velger å komme til oss for å plukke seg ut en gammel stein. Da merker vi steinen godt, også kommer steinhuggeren hit og henter den, forteller hun.

På grusveien bak Leie gravlund står flere titalls gamle gravsteiner stablet opp på lagerplassen. Dette er gravsteiner som har blitt slettet og som normalt skulle ha blitt hugget opp til grus. Men i Fredrikstad håper de at de gamle steinene kan få et nytt liv.

Gravsteiner

Disse gravsteinene ligger og venter på at noen skal plukke dem opp og bruke dem på nytt.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Utforsker prøveprosjekt

Også i Trondheim har man lekt med tanken på gjenbruk, det forteller Kjetil Aa, som er kirkegårdsleder for Havstein og Stavne kirkegårder.

– Vi har ingen praksis og rutiner for dette i dag, men i Kirkelig fellesråd har vi diskutert å starte et prøveprosjekt. Forhåpentligvis kan vi prøve det ut allerede neste sommer.

I Trondheim ønsker de å få satt eldre gravminnesmerker tilbake på de eldste gravstedene.

– Vi startet gjenbruk av delvis tomme eldre gravfelt med nye moderne gravminner, og det har vist seg å være lite heldig. Hensikten med vårt forsøk på dette er å få fylt gamle ærverdige gravfelt med riktig type stein, forteller Aa.

Ved Gravplassmyndigheten i Bergen får NRK opplyst at de ikke har noen praksis med gjenbruk av gamle gravsteiner. Men ved Løvaas Naturstein i byen synes de ideen er god.

– Vi oppfordrer folk til å benytte og pusse opp en gammel gravstein istedenfor å kjøpe en ny, slik at man har litt fokus på gjenbruk. Ideen fra Fredrikstad er helt fantastisk, men jeg tror ikke det finnes en slik ordning i Bergen kommune. Men det høres veldig smart ut.

Kortreiste gravstøtter

Ved Glemmen og Leie i Fredrikstad gjenbrukes mellom 20 og 30 steiner i året.

Mona Vauger og gravsteiner

De gamle gravsteinene på Leie gravlund i Fredrikstad ligger i veikanten mens de venter på et nytt og oppusset liv på gravlunden.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

– Dette er nytt for mange og det er mange som ikke vet at det er en mulighet i det hele tatt. Det er billigere, det er miljøvennlig og det gjør at vi kan ta vare på gamle og flotte kulturskatter, forteller Vauger.

Hva er det som gjør dette mer miljøvennlig enn å hugge en ny stein?

– Mye av dette er stein fra distriktet, stein som allerede er her. I dag er det mye import, så det å bruke kortreiste gravstøtter om igjen, dét er miljøvennlig.