Enig i sentralisering

Styret i Sykehuset Østfold mener det er riktig å sentralisere de mest spesialiserte operasjonene til Oslo.

Overlege Jostein Gleditch jobber med en pasient ved sykehuset Østfold

Overlege Jostein Gleditch ved Sykehuset Østfold er en innbitt motstander av flytting av karkirurgien.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Det nye sykehuset på Kalnes i Sarpsborg bør ta seg av det meste av karkirurgien. Det mener styret i Sykehuset Østfold, som behandlet saken i mandag. Styret er også enig i at de mest spesialiserte operasjonene bør sentraliseres i Oslo.

Les også: Vil vurdere karkirurgien på nytt

– Det er ingen uenighet om at vi må ha en regional avdeling, og at noen av de mest spesialiserte operasjonene må sentraliseres, sier styreleder Peder Olsen.

– Men styret valgte samtidig å gi et råd til den videre prosessen, og sa da at styret legger til grunn at man vil sikre at Østfold skal ha naturlige områdefunksjoner i karkirurgi. Styret mener at man ikke skal samle mer enn det man må samle.

Les også: – Galskap å legge ned karkirurgien

Har ikke noen rolle

Styremedlemmene i Sykehuset Østfold ble orientert om karkirurgi-saken i går. Olsen uttrykker at de er svært tilfredse med at styret i Helse Sør-Øst har bestemt seg for å bruke lengre tid før de tar stilling til hvordan de skal realisere en slik regional avdeling.

– Normalt har de lokale styrene ikke noen bestemt rolle når det gjelder den typen funksjonsfordeling som det regionale styret tar stilling til. Men fordi denne saken har hatt så bredt engasjement, var det naturlig å orientere styret om det, sier Olsen

Les også: Frykter for liv og helse

Dilemma

Styrelederen mener karkirurgi-saken illustrerer det som er dilemmaet i alle slike funksjonsfordelingssaker:

– På den ene siden må man samle noe for å få stort nok volum på de sjeldne tingene. På den andre siden er det slik at de forskjellige sakene hører sammen, og virker litt inn i hverandre, slik at det alltid er noen krevende avveininger. Det store engasjementet rundt denne saken, viser at disse avveiningene har blitt ganske krevende denne gangen, sier han.

Les også: – Håpløst og uklokt

Om avgjørelsen sier han følgende:

– Styret i Helse Sør-Øst er invitert til å fatte vedtak om at man skal etablere en slik regional avdeling i styremøtet i desember, men utsette til april å ta stilling til på hvilken måte denne regionale avdelingen skal realiseres.

Les også: Østfoldbenken vil ha kirurgi-svar

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Flere ble lagt på korridor

    Ikke siden oppstarten på Kalnes har Sykehuset Østfold hatt så mange korridorpasienter som i januar. Da ble totalt 272 pasienter plassert på gangen. Det viser sykehusets egne tall.

    For å spare penger stengte sykehuset et sengetun i november i fjor, men det er ikke hele forklaringen på økningen, ifølge sykehuset.

    Korridorpasienter på Sykehuset Østfold
    Foto: Sykehuset Østfold