NRK Meny
Normal

Eksplosiv trafikkvekst på Svinesund

Grensehandel gir eksplosiv trafikkvekst over Svinesundsbruene. 6,3 millioner kjøretøy passerer i år.

Svinesundbruene

Det er en formidabel trafikkvekst over de to Svinesundbruene (bildet) i år. 4 800 biler går i gjennomsnitt hvert døgn over den gamle brua, mens mer enn 12 650 kjøretøy går over den nye.

Foto: Rainer Prang / NRK

Statens Vegvesens prognoser for trafikken over Svinesund i år tilsier en økning på 6,8 prosent eller 400.000 flere kjøretøy enn i 2008.

En hovedårsak er økt grensehandel. Mye av trafikkveksten skyldes det nye kjøpesenteret på Nordby like over grensen som ble åpnet tidligere i år.

- Det er flere faktorer som spiller inn. Men kronekursen har jo vært lav en stund nå, og det er jo ikke tvil om at det er et forhold som spiller inn, sier Magne Lerfaldet, som er prosjektleder på E6 i Østfold til NRK.

Les også:
Svenske kjøpmenn jubler
E6-rekord i juli
Grensehandel for 10 milliarder

75 prosent på den nye brua

Svenske sedler

Den lave svenske kronekursen og dertil hørende sterk grensehandel har hatt innvirkning på den sterke trafikken over Svinesundbruene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Døgntrafikken over Svinesundbruene er på rundt 17 500 kjøretøy.

4.800 biler går i gjennomsnitt hvert døgn over den gamle brua, mens mer enn 12.650 kjøretøy går over den nye.

- Det er forholdet 25 - 75 og det er omtrent det som lå til grunn, da planene for den nye brua ble lagt, sier Lerfaldet.

I 2008 var gjennomsnittsdøgntrafikken 4.072 på den gamle brua, mens over den nye brua gikk det 12.256 i gjennomsnitt per døgn.

Dette ga en årstrafikk i 2008 på 5.959.000 kjøretøy for begge bruene.

Trafikk i 2020-nivå allerede

Trafikken over Svinesundbruene er allerede oppe i et volum som overgår trafikkprognosene Statens Vegvesen hadde for år 2020.

- Trafikkveksten har generelt vært høyere enn forventet. Men spesielt har veksten i trafikken vært stor her ved grensen, sier Lerfaldet.

Han avviser at den volsomme økningen i trafikken blir et kapasitetsproblem for bruene over Svinesund.

- Nei, det er ikke noe problem for vegnettet. Her er det en firefeltsveg over den nye brua og en vanlig tofelts over den gamle. Tilsammen har jo de to bruene veldig stor kapasitet, sier han til NRK.

Gamle Svinesundbrua

17,6 prosents økning kan Statens Vegvesen notere i økning i trafikken i 2009 i forhold til 2008 på den gamle brua.

Foto: Rainer Prang / NRK

Voldsom vekst på gamlebrua

Sommertrafikken over Svinesundbruene økte i år med hele 17 prosent i forhold til i fjor.

- Det er oppsiktsvekkende mye, sier Lerfaldet.

Men han er enda mer overrasket over at trafikken over gamle Svinesund har skutt i været så kraftig i år i forhold til i fjor.

17,6 prosents økning kan Statens Vegvesen notere i økning i trafikken i 2009 i forhold til 2008 på den gamle brua.

- Vi konstaterer at det er en veldig sterk trafikkvekst over den gamle brua, men jeg har ingen forklaring på hvorfor, sier han.

Kø ut fra Nordby shoppingsenter

Utvidelsen av shoppingsenteret på Nordy - to kilometer syd for gamle Svinesund - har resultert i et enorm oppsving i grensehandelen. Trafikken til og fra senteret har i perioder vært massiv.

Foto: Maria Roberg

Grensehandel for 10 milliarder

Statistikk fra SSB for perioden fra 4. kvartal 2008 til 1. kvartal i 2009 viser at Ola og Kari Nordmann reiste på 1,3 millioner dagsturer til utlandet i løpet av perioden.

Det er en økning på fire prosent sammenlignet med et gjennomsnitt av samme periode beregnet for årene 2006 og 2007.

Det ble handlet for nesten to milliarder kroner i forbindelse med dagsturer til utlandet i 1. kvartal 2009, viser tallene fra SSB.

Statistikken viser at det har vært en større økning i handelen enn i antall handleturer, og det indikerer at nordmenn handlet for mer per tur i 2009 enn tidligere år.

- Trenden i undersøkelsene fra Statistisk sentralbyrå peker opp. Vi ser ikke bort i fra at grensehandelen i 2009 kan passere 10 milliarder kroner, sa direktør i Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH), Thomas Angell, i en kommentar til grensehandelstallene til NRK i sommer.

Har justert opp budsjettet

29. mai 2009 var dato for ny-åpning av Nordby Shoppingcenter syd for Svinesund.

Senteret doblet sin kapasitet fra 29. mai i år, og i tiden etter dette har kronekurs i norsk favør og norsk ferie vært ekstreme pådrivere for rekordhandel ved grensen.

Den stabile handelen og enorme pågangen fra norsk side, har ført til at senterledelsen ved Nordby Shoppingcenter i sommer justerte opp sine prognoser for besøk og omsetning.

-Vi budsjetterte opprinnelig med 5,5 millioner besøkende og 2,2 milliarder kroner i omsetning. Disse tallene har vi allerede revurdert, og vi har tro på seks millioner besøkende og en omsetning på 2,7 milliarder, sa senterleder Ståle Løvheim i sommer, da justeringene fant sted.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Ruset mann tatt med narkotika

    Politiet har anholdt en ruset mann i 40-årene etter melding om innbrudd i en bolig i Fredrikstad. Mannen var i besittelse av flere narkotiske tabletter og er kjørt til arrest. Mannen skal ikke ha vært inne i boligen det ble meldt om innbrudd i, og det er ikke skader på bygningen.

  • Tatt i 178 km/t i 90-sone

    Politiet har anmeldt og beslaglagt førerkortet til en sjåfør i 40-årene ved Hærland i Eidsberg. Politiet gjennomførte en snittmåling på E18 og føreren ble målt til 178 km/t i en 90-sone.