Det stinker i Halden

Jernbaneverkets byggearbeider i Halden skaper stank av råtne egg over store deler av byen. Ingen bedring før i februar.

Områdene langs Tista i Halden

Områdene langs elva Tista (t.h.) er bygget opp av sagflis og mudder gjennom flere hundre år. I grunnen finnes også sterk forurensning etter impregnerings- og trelastvirksomhet.

Foto: Rainer Prang / NRK

En kraftig lukt av råtne egg plager et helt nabolag ved Mølen i Halden.

Siden sensommeren, da Jernbaneverket startet gravingen i området, har stanken bare blitt verre og verre.

- Jeg går forbi her hver dag og har kjent lukta lenge. Det ligger i bakken her og det er ubehagelig, sier Dagfinn Svenningsen, en av naboene som plages av den vonde lukta, til NRK.

Den nye jernbanegården legger beslag på store områder av Mølen og etter mange år uten aktivitet på området er nå jorda for en stor del endevent.

Totalt skal 30 000 tonn masse fra området kjøres på lastebil til avfallsdeponiet på Øra i Fredrikstad.

Gravearbeider på Mølen, Halden

Jernbaneverket har, etter godkjenning av Halden kommune, startet opp med byggingen av ny jernbanegård på Mølen i Halden. Igangsettingstillatelsen fra Halden kommune forelå i august i år.

Foto: Rainer Prang / NRK

Les også:
Tusen nye boliger ved sjøen
Får grave i forurensning
Innrømmer gravetabbe

Mye forurensning langs Tista

Tomtearealene Halden kommune har byttet til seg med Saugbrugs er så forurenset at Statens forurensningstilsyn i mars i 2008 krevde en tiltaksplan fra kommunen for områdene.

I følge SFT er det store mengder gift i disse landområdene, Tyska og Hollenderen, og også på Mølen og Høvleritomta finnes det spor etter forurensning i varierende grad.

Forurensinger av krom, kobber og arsen fra trykkimpregnering, rester etter kreosotimpregnering (tjære) og saltimpregnering finnes i grunnen.

Øyvind Holth

Øyvind Holth mener det er feil rekkefølge på prosessen på Mølen i Halden. Han konstaterer at igangsettingstillatelse for bygging av jernbanegård er foretatt, men uten at man er helt sikker på hva som ligger i grunnen av eventuell forurensning.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Vi vet ikke eksakt hva som ligger i grunnen her på Mølen. Vi vet heller ikke om stoffene er farlige. Derfor burde grunnundersøkelsene ha vært helt avklart før byggingen startet, sier Øyvind Holth i Miljøpartiet de Grønne til NRK.

På områder nær den nye jernbanegården på Mølen, Tyska og Hollenderen vil det politiske flertallet at det etableres 1 000 nye boliger.

- Ikke farlige mengder

Området "Mølen", der stanken nå kommer fra, er opparbeidet av sagflis og mudder fra elva Tista.

- Det er trolig hydrogensulfid som nå kommer opp av grunnen her, som følge av at det er rotet i mudderet, sier Øyvind Holth til NRK.

Hydrogensulfid (H2S) er en fargeløs, giftig gass ved romtemperatur med en karakteristisk, stikkende lukt av råtne egg.

Informasjonsrådgiver i Jernbaneverket, Olav Nordli, sier til NRK at ingenting tyder på at lukta fra Mølen er helsefarlig.

- Vi har målt gassen og konsentrasjonen. Dette er ikke farlig på noen måte verken for omgivelsene eller for de som jobber på anlegget her, sier Nordli.

Mølen, Halden

Enorme mengder masse er fjernes helt ned til 30 centimeter over grunnvannstanden på Mølen. Grunnvannet ligger 1,5 til 2 meter under terrenget, og har direkte kontakt med elven Tista (i forgrunnen). Den forurensede massen er fraktet til deponiet på Frevar i Fredrikstad, og det dreier seg om hele 30 000 tonn.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ingen bedring før i februar

Men Jernbaneverket kan ikke love noen umiddelbar luktforbedring for naboene til Mølen-området.

- Det er dessverre ikke noe vi får gjort med denne lukta. Den må vi ta som en byggeulempe på lik linje med støy og annet, sier han.

Han regner med at lukta vil forsvinne, når støpearbeidene er gjort på Mølen og en undergang av betong er ferdig støpt i slutten av februar 2010.

Grunnundersøkelser i overflaten

Grunnundersøkelsene som så langt er utført har en begrensning på 1,5 til 2 meter, mens massene har en mektighet på opp til 15 meter.

Tilleggsundersøkelsene som nå skal gjennomføres skal gå på større dybder for å finne ut om massene inneholder forurensning i dypere lag.

I et brev i september i år fra Halden kommune til Sweco Norge AS (ansvarlig søker for Jernbaneverket Utbygging) gis tillatelse til at arbeidet videreføres dersom blant annet krav om dypere grunnundersøkelser gjennomføres.

Ekstra grunnundersøkelser skal foretas, men resultatene av disse vil ikke foreligge før over nyttår.

Video nsps_upload_2009_12_11_17_14_52_1249.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se TV-sendingen 22.50

  • Bråk i Moss

    En person er anmeldt for ordensforstyrrelse i forbindelse med et arrangement i Moss sentrum. Fire personer er bortvist fra samme sted, melder politiet.