Får grave i forurensning

Statens Forurensningstilsyn sier ja til videre graving ved elva Tista i Halden, men godtar ikke spredning av forurensning.

Bynære områder langs Tista, Halden

Både Mølen, Høvleritiomta, Tyska og Hollenderen, som alle ligger langs Tista, er områder bygget opp av mudder og flis fra sagbrukstiden. Det har vært drevet kreosotimpregnering og saltimpregnering med krom, kobber og arsen (CCA) ulike steder på områdene.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune får tillatelse til å fortsette arbeidene med veitrasè over Tista og inn på Mølen-området.

Gravearbeider i området er tidligere blitt stoppet fordi grunnen er forurenset av blant annet tungmetaller.

Statens Forurensingstilsyn (SFT) krever at gravearbeidene skal gjennomføres uten fare for at forurensningen sprer seg.

Les også:
Frykter Halden overtar miljøbombe
Anbefalte bytteavtale med Saugbrugs

Ble stoppet i 2008

Høvleriet, Halden

Gravearbeidene på Høvleriet (bildet) fikk en brå stopp i februar i 2008, da Halden kommunes egen forurensningsavdeling oppdaget at det ble gravd i forurensede områder.

Foto: Rainer Prang / NRK

Flere av områdene lags elva Tista er forurenset etter gamle dagers kreosotimpregnering og saltimpregnering med krom, kobber og arsen (CCA).

På Høvleriet ble arbeidet igangsatt i slutten av januar i 2008 og bråstoppet to uker etter, da kommunens egen forrensningsavdeling beordret full stans i gravearbeidet.

Statens Forurensningstilsyn ble koblet inn i saken.

I mars 2008 fikk Halden kommune tillatelse av Statens Forurensningstilsyn til fortsette arbeidet med å legge vann- og avløpsrør i området, og i april i fjor fikk kommunen pålegg om å utarbeide tiltaksplan for områdene langs elva Tista.

Les også:
Gammel gift stopper graving
Innrømmer gravetabbe
Gravde i gift - fratatt myndighet
Krever tiltaksplan for giftområder

Vil grave mer

Etter at kommunen fremla en tiltaksplan i november i fjor har Statens Forurensningstilsyn nå godkjent at det kan graves videre i områdene.

I et brev til Halden kommune i mars i år heter det at SFT ikke vurderer gravearbeidene til å medføre fare for ytterligere forurensning av områdene.

Både Høvleritiomta, Tyska og Hollenderen, som alle ligger langs Tista, er områder bygget opp av mudder og flis fra sagbrukstiden.

Det har vært drevet kreosotimpregnering og saltimpregnering med krom, kobber og arsen, og blant annet er et 3,5 mål stort område på Tyska så forurenset at grunneier Saugbrugs har satt opp en innhengning for at ikke dyr og mennesker skal komme seg inn på området.

På områdene Tyska og Hollenderen har Halden kommune planer for utbygging etter bytteavtalen av landområder med Norske Skog Saugbrugs.

Krever null-utslipp

SFT gir Halden kommune tillatelse til graving i forurenset grunn der det skal etableres veitrase over Tista fra Høvleriet til Mølen på den andre siden av elva.

SFT krever at gravingsarbeidene skal gjennomføres slik at ingen forurensningspredning forekommer.

Statens Forurensningstilsyn krever rapport fra gravearbeidene og ny søknad innen ytterligere graving startes.