NRK Meny
Normal

Ber om ambassadørhjelp mot skipsvrak

Strømstad kommune ber den norske ambassadøren i Stockholm om hjelp til å få fjernet MS Hamen i Iddefjorden.

MS Hamen er det eneste gjenværende, norske utenriksfartøy fra norsk skipsfarts gullalder.

Hun representerer en fartøytype fra utenriksflåten som seilte i nordeuropeisk fart, først som dampskip senere ombygd til motorskip.

Men den ruver også i landskapet på svensk side av Iddefjorden, der den har ligget fortøyd i mange år til naboenes og Strømstad kommunes store frustrasjon og irritasjon.

Strømstad kommune har fått nok, og har beordret skipet fjernet innen 1. november ellers vil eierne bli bøtelagt med 30 000 svenske kroner per måned.

Les også:

MS Hamen i Iddefjorden

Strømstad kommune frykter at MS Hamen skal bli liggende i en isbelagt Iddefjord over vinteren, og ende på bunnen av fjorden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ber om hjelp fra ambassadøren

I et brev til den norske ambassadøren i Stockholm gir ordfører i Strømstad uttrykk for bekymring over MS Hamen i Iddefjorden.

- Skipet skulle for lenge siden ha vært tauet til et norsk verft for restaurering. Men på tross av gjentatte løfter om tiltak, har ingenting skjedd, skriver Strømstad-ordfører Ronny Brorsson.

Skipet skulle ha vært fjernet den 1. juli i år, men på grunn av en krangel mellom eierne av MS Hamen og Riksantikvaren om bruk av bevilgede oppussingsmidler, ble aldri skipet fjernet.

- I følge eierne er skipet i brukbar stand. Den oppfatningen deles ikke av naboer i området, som betrakter MS Hamen som forurensning og en potensiell miljøfare, skriver Brorsson.

Les også:

M/S Hamen

Skipet har ligget i opplag siden 1986, og er nå i betydelig forfall.

Foto: Privat

Etterlyser initiativ

Skipet har ligget i Iddefjorden i mange år. MS Hamen var i norsk eie fra 1960 til 1996, og i svensk eie fra 1996 til 2004.

Allerede i 1993 innvilget Riksantikvaren første gang søknaden om formell status som verneverdig skip. I 1994 tok Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) kontakt med eier med formål å sikre fartøyet som minne fra utenriksfarten, men dette var uten hell. Skipet ble solgt i 1996 til opphugging.

En stiftelse ble opprettet i 2003 for å hindre opphugging av fartøyet.

Ronny Brorsson peker på at MS Hamen i Norge er betraktet som en viktig kulturarv, og undrer seg over at skipet allikevel blir liggende i Sverige år etter år.

- For hvert år som går nærmer skipet seg et stadium der det ikke lenger er mulig å gjennomføre noen restaurering, skriver han.

Ønsker reaksjon

- En borttauing av skipet er noe vi i Strømstad kommune vil se på med glede, sier Brorsson.

Han ber ambassadør Robert Lund ved Norges Stockholm-ambassade om å formidle brevet og tilleggsinformasjon til aktuelle norske myndigheter, for å få myndighetene til å engasjere seg, og få en slutt på saken.

Strømstad kommune frykter at MS Hamen skal bli liggende i en isbelagt Iddefjord over vinteren, og ende på bunnen av fjorden.

- Vi er takknemmelige for enhver form for reakjson på vårt brev. Vi håper vi slipper å ilegge eierne av skipet en månedlig bot på 30 000 kroner, noe vi helst ikke vil gjøre, skriver Brorsson.

Nekter å ta imot penger

Eierne av det 1 350 tonn tunge lasteskipet M/S Hamen fra 1949 har fått nærmere to millioner kroner fra Riksantikvaren fordelt på 2009 og 2010 for å ruste opp skipet til å bli et minne om norske sjøfolks storhetstid.

Men Stiftelsen MS Hamen, som nå eier skipet, er uenig med Riksantikvaren om hvordan midlene skal brukes. Stiftelsen og hevder kravene fra Riksantikvaren påfører stiftelsen utgifter, noe Riksantikvaren avviser.

Saken er for tiden til behandling i Miljøverndepartementet.

Video nsps_upload_2009_11_6_15_29_52_5633.jpg

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.