Hopp til innhold

Ordfører bekymret for radikalisering i Østfold

Fredrikstads ordfører er overrasket over hvor mange østfoldinger som har reist til Syria. Han tror bakgrunnen kan være at disse personene føler seg utenfor i samfunnet, samtidig som Østfold ligger så nære Oslo.

Jon-Ivar Nygård

BEKYMRING: – Det er en bekymringsfull utvikling, som vi selvfølgelig er glad for at PST følger nøye. På kommunalt nivå må ha et grep om forebyggingen, sier Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad kommune, til NRK.

Foto: Einar Yohsuke Kosaka

PST bekreftet for første gang torsdag at de har et problem med at islamister fra Østfold reiser til Syria.

Mange av islamistene er etnisk norske, og antallet reisende øker, opplyser PST til NRK.

– Det er en bekymringsfull utvikling, som vi selvfølgelig er glad for at PST følger nøye. På kommunalt nivå må vi ha et grep om forebyggingen, sier Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad kommune, til NRK.

Oslo-nærhet

Nygård synes det er vanskelig å svare på hvorfor ungdommer reiser til det borgerkrigsherjede Syria.

– Når en får radikaliseringsprosesser, og en kommer inn i en eller annen form for politisk eller religiøs ytterlighet, er det ofte marginalisering og et «utenforskap» som ligger bak. Det er kanskje der noe av utfordringen ligger, tror ordføreren.

Med «utenforskap» mener ordføreren at mennesker blir stående utenfor på viktige felt i samfunnet.

– Det handler særlig om utdanning, bolig og arbeidsmarked. Vi vet at vi i vårt område har noe høyere arbeidsledighet, og det er selvfølgelig en utfordring enten man har etnisk norsk bakgrunn eller ikke, påpeker han.

– Vår nærhet til Oslo kan nok også ha en viss påvirkning på hvorfor det sprer seg lettere til vår del av landet, legger ordføreren til.

(Saken fortsetter under bildet)

Jihadist Østfold

Dette er en av konvertittene fra Østfold som har reist til Syria.

Overrasket over omfanget

– PST og politiet er vel ikke så veldig tydelige på hvilke miljøer vi har, men vi har i hvert fall en overrepresentasjon av enkeltindivider i vårt distrikt som har reist ned til Syria, forteller Nygård.

Flere etnisk norske er involvert i det ekstreme islamistiske miljøet i Østfold.

– Jeg er nok litt mer overrasket over at det har et såpass stort omfang som det nå er beskrevet. Vi har tidligere fått informasjon, gjennom politirådet, om at det har vært noen utfordringer hos oss, forteller han.

Forebyggende arbeid

At også folk med etnisk norsk bakgrunn har reist til Syria forklarer Nygård slik:

– Jeg tror det er de samme mekanismene som kan slå inn: En har en eller annen form for utenforskap, og en finner et miljø en tar del i, tror ordføreren.

Nygård forklarer derfor at kommunen jobber for å skaffe seg kunnskap om radikalisering, og for å forebygge radikalisering. Blant tiltakene kommunen gjør, nevner han samarbeidet med fylkeskommunen om frafallsproblematikk i videregående skole, tiltak om sysselsetting. Radikalisering har vært tema i politirådet mange ganger, og kommunen har også tidligere jobbet med tiltak etter en handlingsplan fra regjeringen.

– Vi gjør masse på området. Men selvfølgelig: Når vi har kommet over i en fase hvor PST følger dem, er det litt andre krefter som skal ta hånd om dette enn oss, avslutter ordføreren.

NRK anbefaler