Astrid (91): – Det er vi gamle som skal redde kommunen

Aremark kommune skal selge over halvparten av eldreboligene, og øker husleia på de boligene som beholdes.

Astrid Solveig Bråthen

– Det er vi som skal redde bygda, sier 91-åringen Astrid Solveig Bråthen. Kommunen skal ta inn 30 millioner på salg av kommunale boliger, og øke husleia på de resterende.

Foto: Tomas Berger / NRK

– Det blir slemt, sier Astrid Solveig Bråthen (91), som har leilighet i Fossdal omsorgsboliger i Aremark.

I dag betaler de eldre beboerne fra 3 500 til 6 300 kroner i måneden i husleie. Det mener kommunen er for billig, og har vedtatt at det må økes til et normalt nivå.

Samtidig skal 37 av de rundt 60 kommunale boligene i grensekommunen i Østfold legges ut for salg i løpet av året.

Eldreboliger

Over halvparten av eldreboligene i Aremark skal selges.

Foto: Tomas Berger

Hensikten er å ta inn 30 millioner kroner til kommunekassa, som skal brukes til barnehage, ungdomsklubb og eldreomsorg.

Rådmann Alice Reigstad er klar på at dette er nødvendig. Kommunen har en anstrengt økonomi og store utfordringer med å få endene til å møtes i åra som kommer.

Dermed sto eldreboligene lagelig til for hugg.

– Vi har mange kommunale eldreboliger i forhold til folketallet og leienivået er for lavt.

Alice Reigstad

Rådmann Alice Reigstad sier de skal sikre at de eldre ikke får for høye husleier gjennom avtaler med dem som kjøper eldreboligene.

Foto: Tomas Berger / NRK

Skapt uro

Prosessen med å utrede salget av de kommunale eldreboligene har vært unntatt offentlighet, mye for å unngå uro blant de eldre beboerne.

Men vissheten om at det pågikk en slik prosess var kjent, og det førte til mye snakking, sier beboer Synnøve Bønøgård.

– Jeg var veldig bekymra. Når man er 88 er det ikke bare moro å begynne å flytte på seg. Jeg vil bo der det er folk rundt meg, og her er jeg godt kjent med alle, forteller hun.

Rådmannen bedyrer at selv om eldreboligene skal selges, så skal beboerne få bo der videre og være trygge på at ikke husleia blir urimelig høy.

– Vi skal skrive husleieavtaler med dem som kjøper boligene som ivaretar de som bor i boligene i dag, lover Alice Reigstad.

Reigstad sier de nye husleiene skal være på «gjengs» nivå med det private leiemarkedet i bygda.

For å veie opp for færre kommunale eldreboliger skal kommunen styrke hjemmetjenesten.

De gamle blir redningen

Astrid Solveig Bråthen møter NRK på kjøkkenet sitt i eldreboligen på Fossdal i Aremark.

– De gamle skal redde Aremark, det blir jo sånn da. De skal ha inn pengene, og det blir høyere husleie, noen tusen mer, sier hun.

Synnøve Bønøgård

Synnøve Bønøgård tror det skal gå greit å takle en husleieøkning. Men hun har vært bekymret for at hun ikke kunne fortsette å bo i eldreboligen som nå skal selges.

Foto: Tomas Berger / NRK

Hun har besørget oppussing av huset for egen regning.

Salget av de kommunale boligene skal gjennomføres i løpet av 2019, har politikerne bestemt.

Synnøve Bønøgård tror en husleieøkning skal gå greit for hennes del.

– Jeg har minstepensjonen og en ekstrapensjon fra arbeidslivet. Jeg skal tåle høy husleie bare jeg får bo her.