Kjetil Lunde

Kjetil Lunde, lensmann i Vansjø, synes ikke det er en god utvikling på E6.

Foto: Basel Kherallah / NRK

– Sjåførene må skjerpe seg

Antall trafikkuhell på E6 øker mener politiet. Nå ber de sjåfører om å skjerpe seg og holde fokus på veien.

Bare i perioden 1. januar til 29. mai i år har det vært 16 trafikkuhell på strekningen mellom Storebaug, nord for Moss lufthavn Rygge, og Missingmyr i Råde, 17 kilometer lenger sør.

Det inkluderer både ulykker med personskader og uhell uten personskader. I samme tidsperiode i fjor var tallet 9.

Flere ulykker uten personskader

Ulykke E6 Rygge

Dette uhellet skjedde ved Storebaug 6. april 2016. Et vogntog kjørte av veien, og tilhengeren veltet. E6 ble stengt i nordgående retning mellom Årvoll i Rygge og Patterød i Moss i forbindelse med berging av vogntoget.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Lensmann i Vansjø, Kjetil Lunde, sier at politiet er overrasket over at antall ulykker på E6 ser ut til å øke.

– Vi har jo fått en mye tryggere vei etter at det ble fire felt. Vi har fått færre dødsulykker og alvorlige ulykker, men smådultene opplever vi det ikke har blitt noe mindre av, heller flere, sier han.

Bak han, på E6, kjører bilene tett, og han må nesten rope for å overdøve bilene. Det er tydelig at dette er en sak som engasjerer lensmannen, det kan man høre på stemmen. Han sier at når det først smeller, er det store ressurser som settes i sving og det er ikke bra økonomisk sett.

– Nylig skjedde det et uhell hvor fire biler var involvert. Det var ingen personskader. Men vi måtte stenge E6 i én og en halv time for å få ryddet bort bilvrakene. Store ressurser må ut for å rydde og se om det er noe alvorlig. Det er ressurser ikke bare fra politiet, men også fra helse, brann og Statens vegvesen. Det sier seg selv at alt dette ikke er bra samfunnsøkonomisk, sier han.

Ulykke i Rygge

Onsdag 1. januar ble én person alvorlig skadd i en ulykke med fire involverte biler ved Årvoll. Ulykken skapte store problemer i trafikken, og politiet brukte tid og ressurser på å stanse bilister som forsøkte å kjøre forbi ulykkesstedet på veiskulderen.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen/NRK

Lunde sier det er vanskelig å si sikkert hva trafikkuhellene kommer av. Men selv tror han det rett og slett handler mye om at bilister er ukonsentrerte, selv når de kjører på strekninger med 110 kilometer i timen.

– Vi tror uoppmerksomhet, i kombinasjon med tett trafikk og høy fart, kan være en av årsakene til at folk kjører i rekkverket, på siden av veien, eller i hverandre, sier han lettere oppgitt.

Trafikkulykker E6

Trafikkulykker med personskader har ikke økt. Her har Statens vegvesen ved avdeling trafikkteknikk og analyse plottet inn trafikkulykker fem år tilbake i tid. Man ser at ulykkene fordeler seg over hele strekningen.

Foto: Statens vegvesen

– En annen kjørekultur

Petter Korsvold (54) har kjørt lastebil i over 30 år, og har derfor mye erfaring med å kjøre på både E6 og andre veier. Han sier at tidene har forandret seg, at folk stresser mer på veiene enn de gjorde før.

– Det er mer stress, bare se på trafikken. Lastebilsjåfører tar ikke lenger hensyn i trafikken. Det er først mulig frem. Det gjelder også personbilsjåførene, de stresser hele tiden. Det er bare å se på E6 bak oss. Ingen holder avstand til bilen foran, sier han og peker.

– Det skulle vært mer utrykningspoliti langs norske veier, fortsetter han.

Petter Korsvold

Petter Korsvold kjører for Bjørn O. Pedersen Transport og kan regnes som en veteran på veiene. Han sier at kjørekulturen har forandret seg, folk tar mindre hensyn til hverandre.

Foto: Basel Kherallah / NRK

Han sier at dette er et problem over hele landet, ikke bare på E6 i Østfold.

– Jeg vil si det er verre på Vestlandet når utenlandske sjåfører kjører på vinterføre og det er dårlige veier. Det går ut over norske sjåfører. På E6 er det jo ganske flatt, men det er et problem at det er mye trafikk og rar kjøring, sier han.

Les også:

Trafikken øker på E6

Tall fra Østfold bompengeselskap for 2015, viser at trafikken på E6 i Østfold har økt med 4,5 prosent – og dermed er en av strekningene hvor trafikken øker mest.

Odd Ketil Bjerkan, overingeniør i Statens vegvesen, tror antall trafikkuhell har en sammenheng med økt trafikk.

Odd Ketil Bjerkan

Odd Ketil Bjerkan, overingeniør i Statens vegvesen i Moss, sier at trafikken øker på E6, og at det kan være en årsak til at det skjer en del uhell og ulykker på strekningen.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

– Vi ser at trafikkmengden har økt på E6. På enkelte strekninger er det mellom 35.000 og 40.000 bilister i døgnet. Da øker risikoen for at det kan skje noe. De som kjører på E6 er en veldig variert gruppe. Det kan være folk som har kjørt langt, og vi registrerer at enkelte sovner rett og slett, og da kan det jo skje ting.

- Hva gjør dere for å forhindre ulykker?

Siden trafikken øker såpass mye begynner vi å få problemer i enkelte kryss på E6, hvor det har en tendens til å bli kø. Det er en ganske alvorlig situasjon. Så vi jobber for å se hva vi kan gjøre med kryssene. Samtidig er det fokus på det med kjøring mot kjøreretningen. Vi var nettopp ute med politiet for å se om vi kan gjøre det vanskeligere for folk å kjøre feil, sier han.

Hvilke tiltak kan det være snakk om?

Ulykke E6, MLR

20. mai 2016 var det en kjedekollisjon på E6 ved Moss lufthavn Rygge. Ingen ble skadet. Det oppsto lang kø forbi stedet.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

For kryssproblemene gjelder det å få bedre avvikling gjennom kryssområdet slik at trafikken ikke blir stående ut mot E6. Da kan det være snakk om større fysiske tiltak, men det kan også være alternativt med køvarsling. Da får man varsel om at det kan være kø, og at folk må være ekstra vaktsomme, svarer han.

Bjerkan er bekymret for utviklingen med flere uhell.

– Det er klart. På E6 er farten ganske høy, og hvis det skjer noe der kan det få ganske alvorlige konsekvenser. Så vi må følge nøye med på ting vi bør gjøre der, sier han.

– Ikke et ulykkespunkt

Paal-Gunnar Mathisen, distriktsleder i Trygg Trafikk Østfold, sier at han har varslet inn sin bekymring.

Paal-Gunnar Mathisen

Distriktsleder i Trygg Trafikk Østfold, Gunnar Mathisen, sier det ikke er noe i veien med motorveien.

Foto: Martin Tangen-Schmidt / NRK

– Det er bekymringsfullt at det skjer så mye på strekningen forbi flyplassen. Jeg har varslet inn min bekymring i forhold til 110-sonen. Når det først skjer en ulykke i 110 kontra 100, utgjør det en stor forskjell, sier han.

Mathisen opplyser at det er 50 prosent høyere risiko for dødsulykke i en 110-sone, kontra en 100 sone.

Han mener det ikke er noe i veien med selve veien.

– Det er blitt antydet at det er en litt for rett strekning slik at enkelte sovner. Men det er ingen problemer med veien, det er sjåførene som ofte er uoppmerksomme, sier han.

Men selv om det har vært flere trafikkuhell på strekningen, er det ikke et ulykkespunkt.

– Strekningen det er snakk om her er 10–15 kilometer. At det har skjedd 16 uhell på 5 måneder er et for lite tall til at man kan kalle det et ulykkespunkt, opplyser han.

Daglige nestenulykker

Sondre Kaasa

Sondre Kaasa (21) sier at han ofte må bråbremse.

Foto: Basel Kherallah / NRK

Sondra Kaasa (21) er yrkessjåfør og sier at det er mange skumle opplevelser på veiene.

– Folk skal fort frem og gjør dumme forbikjøringer. Det er mange stygge opplevelser. Det hender vi må bråbremse for at det skal gå bra. Det er bare flaks at det går bra noen ganger, sier han.

– Hvor ofte vil du si at du opplever slike ting?

– Én til to ganger om dagen, svarer han kjapt.

Annebeth Johansen (66) fra Oslo kjører ofte på E6 i helgene, og det har hendt at hun har havnet i kø.

Kø på E6 i Rygge etter ulykke

Det oppstår ofte lange køer når det skjer uhell og ulykker. Dette bildet er tatt 2. februar 2014. En person ble lettere skadet etter utforkjøring.

Foto: Glenn Thomas Nilsen

– Vi har kommet når det har vært noen kjedekollisjoner rundt flyplassen på Rygge. Og hvis det da er ett felt som stenges, kan det fort ta tid. Men det gjelder vel det samme over alt hvis det skjer noe som ikke er forventet, sier hun.

– Hold fokus

Trafikkulykke på E6

Trafikkuhell ved Moss lufthavn Rygge 24. mai. Én bil var involvert i uhellet. Sjåføren kjørte i midtdeleren. Ingen ble skadet.

Foto: Lotte Olsen / NRK

Nå ber lensmann Kjetil Lunde bilistene om å skjerpe seg og holde fokus på det som skjer på veien.

– Bilistene må ha fokus på kjøringen og fokus på å se litt fremover, og da ikke bare på den første bilen, men også litt lenger frem. Det er viktig å ha fokus på kjøringen, og redusere de andre momentene som utfordrer oss når vi er ute og kjører bil som for eksempel mobiltelefon, radio og barn i baksetet, sier han med oppfordrende stemme.