NRK Meny
Normal

Biltrafikken øker kraftig

Biltrafikken på de to store motorveiene i Østfold, E18 og E6, øker kraftig. Fylkesordfører og leder i Østfold Bompengeselskap, Ole Haabeth, er bekymret for sprengt kapasitet.

110 km/t Årum personbiler

Illustrasjon: Trafikken øker på E6. Bildet er tatt ved Årum.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

På E6 er økningen på 4,5 prosent. Det viser tall fra Østfold bompengeselskap for 2015. Haabeth sier det er en betydelig økning i trafikken jevnt over hele Norge, men økningen i Østfold er langt høyere enn andre steder. Han tror det er ulike årsaker som ligger bak.

– Transportbehovet mellom østfold-byene og Oslo øker sterkt. I tillegg har vi befolkningsvekst. Det er også en generell økning på E6 gjennom fylket og ut av landet. Vi ser at det er en økning på Svinesund, men tallene viser at økningen der er lavere enn i Moss, opplyser han.

Les også:

Bekymret

Fylkesordfører Ole Haabeth

Leder i Østfold bompengeselskap, Ole Haabeth, sier at kapasiteten på E6 snart er sprengt.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Økningen fordeler seg over alle månedene i året. NSB kom nylig med tall som viser at antall togpassasjerer også øker. På strekningen Oslo-Halden var det over to og en halv million passasjerer i fjor, en økning på 7,1 prosent.

Haabeth tror tilflytning også kan være en av grunnene til trafikkøkningen. Ifølge Statistisk sentralbyrå har folkeveksten i Østfold ligget et sted mellom 2000-3700 årlig de siste fire årene.

Den kraftige økningen på E6 bekymrer Haabeth.

– 4,5 prosent økning er veldig mye. Jeg har tidligere uttrykt bekymring for kapasiteten på strekningen, og bekymringen blir bare sterkere, sier han.

Slipper ikke unna bompenger på E6

Selv om trafikken øker, og pengene strømmer inn til bomselskapet, er det ikke nødvendig for bilistene å juble - ennå.

– Det er ikke noe tegn på at bommene forsvinner på E6. Det vi har sagt tidligere, er at innbetalingen på E18 vil bli tatt ned tidligere enn først antatt. Der hadde man egentlig tenkt å kreve bompenger til langt ut på 2030-tallet. Men når det blir tatt ned tør jeg ikke si. De gamle bomstasjonene på E18 og E6 skal stå til 2021, det står nok fast. Men bomstasjonene vil bli tatt ned når gjelda er nedbetalt, sier han.

– Hva kan dere gjøre med dette, er det aktuelt å for eksempel bygge flere felt?

– Jeg opplever å ha store deler av fylket bak meg når jeg sier at det å bygge ut flere felt på E6 gjennom fylket, er lite aktuelt og ikke ønskelig. Vi ønsker at jernbaneutbyggingen skal få en fortgang slik at vi får både flere personer og gods over på bane. Vi må få på plass dobbeltspor og sørge for at det blir en god jernbaneforbindelse mellom Oslo og Göteborg, sier lederen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Fergetrafikken oppe å går igjen

    Fergetrafikken mellom Moss og Horten er tilbake til normalen. Tidligere i kveld var det ventetider opp mot en time på grunn av tekniske problemer på den ene ferga. Det er nå ordnet opp i, melder Bastø Fosen på sin hjemmeside.

  • Råkjørere i Fredrikstad

    UP har i ettermiddag hatt en trafikkontroll ved Engelsviken i Fredrikstad. Det resulterte i åtte forenklede forelegg for å kjøre over fartsgrensa, tre forelegg for bruk av mobil og en for ikke å ha brukt bilbelte.