NRK Meny
Normal

– Overkjøres av kommunen

Halden kommune vurderer å plassere storfamilieleiligheter for flyktninger i bydel, uten å ha informert naboene. Velforening mener saksbehandlingen er en skandale.

Beboerne på Damhaugen i Halden protesterer

NEI TIL GHETTO. Anita Eide og Lars Gran på tomta, der det kan komme et bygg for storfamilieleiligheter.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune forsøker å true inn fire storfamilie-leiligheter for flyktninger i bydelen Damhaugen, uten å informere naboer og berørte, hevder Damhaugen velforening.

Damhaugen, Halden
Foto: Rainer Prang / NRK

Via advokat Pål Are Sund i Negota AS har foreningen forsøkt å få ut opplysninger om bygging av et leilighetsprosjekt for flyktninger, uten å lykkes.

– Vi er sjokkert over elendig saksbehandling og manglende vilje til å informere og fremskaffe informasjon, sier Sund til NRK.

Halden kommune er nå anmeldt til sivilombudsmannen for brudd på offentlighetslovens §3, og klaget inn til Fylkesmannen i Østfold for brudd på forvaltningsloven.

– Lukker øynene for realitetene

Velforeningens advokat har i flere runder tatt kontakt med kommunen via ordfører, rådmann og andre, men har ikke fått ut opplysninger om boligprosjektet, som er under planlegging.

– I mangel av svar fra kommunen har vi valgt å sende de opplysningene vi sitter med, hentet dels via NAV, Statistisk sentralbyrå og andre kilder direkte til samtlige politikere i Halden, samt en rekke andre, sier advokat Sund.

(Artikkelen fortsetter under)

Beboerne på Damhaugen i Halden protesterer

PASSER IKKE MED ET INSTITUSJONSLIGNENDE BYGG HER. – I den lille og trange bydelen Damhaugen, med elva Tista på en side, Saugbrugs på en annen side og for det meste små eneboliger, passer det dårlig for et institusjonslignende bygg, som det nå legges opp til, mener Eide og Gran.

Foto: Rainer Prang / NRK

I brevet pekes på det velforeningen mener er slett saksbehandling, og det hevdes at Halden kommune bryter eget regelverk i plan- og bygningsloven.

Videre mener Damhaugen velforening det er høyst usikkert hvor mye det vil koste kommunen å involvere seg i Damhaugen-prosjektet, kontra det å leie eller kjøpe hus ledige for salg i Halden.

Kommunalsjefen i helse Kenneth Johannessen

INVITERER TIL MØTE. Kommunalsjef Kenneth Johannessen ønsker nå å møte beboerne på Damhaugen.

Foto: Henrik Skolt / NRK

– Her lukker man øynene for realitetene. Vi anbefaler politikerne å se helt bort ifra administrasjonenes innstilling, sier Sund til NRK.

– Beklager manglende informasjon

Halden kommune innrømmer at det ikke har vært gitt informasjon til beboerne på Damhaugen i forbindelse med planer om at en privat aktør skal bygge storfamilieleiligheter til flyktninger, som kommunen skal leie.

Først i går – etter NRKs henvendelse – ble velforeningen invitert til et møte.

Enhetsleder i helse og omsorgsetaten Kenneth Johannessen beklager manglende informasjon.

– Nå er det slik at denne saken har det tatt noe lang tid å besvare henvendelsen fra velforeningen, og det beklager vi, sier han.

Johannessen sier kommunen ønsker å ha et best mulig forhold til berørte og at man i går tok initiativ til å møte velforeningen.

Leder i velforeningen på Damhaugen og nærmeste nabo til de planlagte storfamilieleilighetene, Anita Eide, sier tirsdag kveld at hun ikke har hørt noe fra kommunen.

– Kanskje kommer det et brev i posten. Saken behandles politisk denne uka, så vi burde ha hatt et møte og fått informasjon om prosjektet for lengst, sier hun til NRK.

(Artikkelen fortsetter under artikkelen)

Beboerne på Damhaugen i Halden protesterer

78 AV 80. Etter en besøksrunde hos 80 beboere på Damhaugen, fikk initiativtakerne til en underskriftskampanje 78 underskrifter mot et massivt innvandrerinnslag storfamilie-leilighetene representerer i bydelen.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Frykter «ghettofisering»

Velforeningen har skaffet frem tall, som viser at Damhaugen-prosjektet vil medføre at rundt 40 personer med innvandringsbakgrunn skal bosettes på stedet.

– Det er vanskelig å se at dette er en god løsning for integrering
i Halden kommune. Jeg frykter at vi får en «ghettofisering» av området, sier velforeningens Lars Gran til NRK.

Damhaugen sogner til Os skole som allerede har kapasitetsproblemer, det er ikke god tilgang til barnehageplasser og det er også dårlig med lekearealer for barn i bydelen.

Velforeningen viser også til SSBs rapport om innvandreres bostedspreferanser (Rapport 44/2012) der det blant annet fremgår at innvandrere selv ønsker en spredt bosetting, og at det motsatte medfører at majoritetsbefolkningen søker seg bort fra områdene der andelen innvandrere er økende.

– Oppsummeringsvis vil bygging av familieleiligheter på Damhaugen være svært uheldig i et integrerings- og samfunnsperspektiv. Vi ber formannskapet ta dette med i vurderingen før vedtak treffes, sier Lars Gran til NRK.

– Har sagt ja til flyktninger

Enhetsleder i helse og omsorgsetaten Kenneth Johannessen vil verken bekrefte eller avkrefte at antallet personer med flyktningstatus, som kan bli bosatt på Damhaugen, kan komme opp i 40 personer.

Ei heller vil han svare på om det kan dreie seg om 30 nye barn i bydelen eller om kommunen kan finne rimeligere løsninger ved å leie eller kjøpe ledige boliger ellers i Halden.

Johannessen bekrefter imidlertid at det skal bosettes flyktninger med behov for store boenheter.

– Vi har sagt ja til myndighetenes anmodning om å bosette flyktninger. Som en konsekvens av dette er det et behov for flere større boenheter.

I den anledning vurderes Damhaugen som et alternativt område for bygging av en større familieleilighet, sier han til NRK.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

 • Østfoldbanen innstilles i helga

  Østfoldbanen blir stengt på strekningen Oslo S-Halden/Kråkstad fra lørdag 28. april klokken 02:00 fram til søndag 29. april klokken 14:00. Bane NOR skal gjøre viktige arbeider med vedlikehold og utbygging på strekningen.

  Jernbane, tog, Østfoldbanen
  Foto: Håvard Wien / NRK
 • Vil ha forbud mot gummigranulat

  SV vil ha forbud mot å bruke gummigranulat på kunstgressbaner innen 2023. Det skriver Smaalenenes Avis. Stortingsrepresentant fra Østfold SV, Freddy Øvstegård, sier til avisa at det er helt krise at tonnevis med plast ødelegger miljøet og renner ut i hav og drikkevannskildene.

  Granulat i hand
  Foto: Ingrid Telset Heltne / NRK