– Innbyggerne merker snuoperasjonen

– Innbyggerne i Råde har fått merke innsparingene i kommunen. Det mener tidligere ordfører Kjell Løkke.

Råde kommune

Råde kommune har gjennomført en snuoperasjon.

Foto: Anders Winlund / NRK

Løkke er gruppeleder for Arbeiderpartiet og var tidligere ordfører i Råde.

I helgen ble det kjent at Råde kommune nå er utskrevet av ROBEK-lista, etter fem år med stort opparbeidet underskudd. ROBEK-kommuner får ikke ta opp lån uten fylkesmannens godkjenning.

– Tjenestene er redusert

Ordfører i Råde, KJell Løkke

Kjell Løkke.

Den økonomiske snuoperasjonen i Råde har hatt større innvirkning på innbyggerne enn ordføreren gir inntrykk av, mener Arbeiderpartiets gruppeleder i kommunen:

– Vi er alle glad for at vi nå er ute av ROBEK, men det er klart at tjenestene har blitt noe redusert i forhold til det nivået vi kunne ønske oss, hevder Løkke.

Løkke peker spesielt på nedskjæringene som er blitt gjort innen omsorgstjenestene og skole.

– Det har vel vært at både innen omsorg, hjemmesykepleie og hjemmehjelp at lista er litt høyere for å få tjenester, utmålinga er kanskje litt mindre. Det samme vil gjelde på skole, hvor tilgang på lærerkrefter blir noe mindre enn det vi alle kunne ønske oss, sier Løkke.

Innsats fra de ansatte

Ordfører René Rafshol

Ordfører René Rafshol.

Foto: Råde kommune

Ordfører René Rafshol (H) er ikke enig i Løkkes beskrivelse. Ifølge Rafshol har kommunen kuttet et lærerårsverk i arbeidet med å nedbetale den langsiktige gjelda.

Rafshol opprettholder sin uttalelse om at innbyggerne har merket kuttene minimalt, takket være innsatsen fra de ansatte. Han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer i saken.

Balansegang

Kjell Løkke var selv ordfører sist Råde ble utmeldt av ROBEK i 2007 og håper i likhet med Rafshol at det går bedre denne gangen.

– Råde kommune er en lavinntektskommune, så vi har nesten ikke økonomiske reserver.

Han beskriver en hårfin balansegang i økonomien, det kan fort bli et underskudd som bringer kommunen tilbake på ROBEK-lista.

– Vi prøver jo alle på å unngå det, men jeg tror ingen kan gi en garanti for det framover, sier Løkke.