Hopp til innhold

Minst 2.000 fugl døde av oljeskader etter Godafoss-ulykken

Opptil halvparten av ærfuglene i enkelte områder kan ha fått oljeskader.

Oljeskadet fugl

Tallene over hvor mange sjøfugler som døde av oljesøl etter Godafoss-ulykken, er usikre.

Foto: Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing

Arne Follestad

Ærfugl ble hardt rammet etter Godafoss-ulykken, sier Arne Follestad.

Foto: Ståle Ytterhus / NRK

Minst 2.000 sjøfugl døde som følge av Godafoss-forliset utenfor Hvaler i fjor vinter. Det mener Norsk Institutt for Naturforskning (NINA).

– Ærfugl var den arten som ble hardest rammet, sier forsker Arne Follestad.

– Minst tusen ærfugler døde. Det kan vi si med sikkerhet. Men mye tyder på at tallet er mye høyere - kanskje det dobbelte, anslår Follestad.

Les også: – Grunnstøtt skip med 800 tonn olje om bord lekker utenfor Hvaler

Usikre tall

Totaltallene er usikre, men det har vært mulig å komme frem til minimumstall for hvor mange fugler som døde på grunn av olje.

Instituttet anslår at det døde minst 1.000 individer av andre typer sjøfugler som følge av utslippet etter Godafoss-ulykken. Men mest sannsynlig er dette tallet på omkring 1.500 døde sjøfugl – altså 2.500 til sammen.

– Usikkerheten skyldes at det er registrert på litt forskjellige måter. Det er litt mangelfull dokumentasjon på hva som er gjort, hevder Follestad.

Kan gjelde opptil halvparten

Godafoss

Godafoss gikk på grunn utenfor Hvaler 17. februar i fjor

Foto: Kystverket

I forbindelse med ærfugl, for eksempel, ble det notert ærfugl totalt. Det ble ikke skilt mellom hunner og hanner.

Follestad sier det litt vanskelig å vurdere hva som er registrert. I enkelte områder er det for eksempel registrert opptil en fjerdedel av fuglene med oljeskade.

– Det er lett å se oljeskade på hannene, mens det vil være vanskelig å se det på hunnene. Og har de registrert bare hanner, kan det bety at opptil halvparten av fuglene i området har oljeskade.

Les også: Sjømaten oljefri etter Godafoss

Færre fugler etter ulykken

Fugletellinger i tiden fremover vil bidra til å vise i hvilken grad sjøfuglbestanden i Ytre Oslofjord har blitt rammet som følge av Godafoss-ulykken.

– Det viser seg i noen tellinger som ble gjort etter Full City-ulykken at det ble registrert en ganske betydelig nedgang i bestanden av ærfuglbestanden, blant andre. Det kan vi forvente at også Godafoss-ulykken har forårsaket, så vi er spent på hva nye tellinger vil vise, sier Follestad.

Det er anslått at 112 kubikkmeter olje lakk ut i sjøen da skipet gikk på grunn utenfor Hvaler 17. februar i fjor. Seks dager etterpå ble skipet trukket av grunnen. Det ble slept til Danmark og underveis på turen lekket det mer olje fra skipet.

Les også: – Godafoss var feillastet

Se TV-bilder tatt fra helikopter:

Video 473b60f0-49a3-4347-9720-4c0c47d62109.jpg

Helikopterbilder fra det grunnstøtte skipet utenfor Hvaler