NRK Meny
Normal

Krever nye tiltak for å stanse smuglere som kjører mot kjøreretningen

Spikermatter eller bommer er ikke en god nok løsning for å hindre smuglere i å kjøre imot kjøreretningen på E6, mener Statens vegvesen.

Smuglere mot kjøreretningen

Bilen til venstre i bildet snudde ved Tollstasjonen og kjørte mot kjøreretningen på E6. Bilen var nære ved å frontkollidere med en møtende bil.

Foto: Tollregion Øst-Norge

Smuglere som kjører mot kjøreretningen på E6 ved Svinesund har blitt et stort problem.

Bare i fjor registrerte Tollvesenet 14 biler som snudde på E6 da bommen gikk ned for tollkontroll. Under halvparten av disse brukte hullet i midtdeleren for å komme seg over i rett kjørebane sørover tilbake inn i Sverige.

– Dette er en stor fare. Både for dem som gjør dette, og for møtende trafikanter, sier kontorsjef Wenche Fredriksen ved Tollvesenet på Svinesund.

I 100 km/t mot kjøreretningen

Wenche Fredriksen

Kontorsjef Wenche Fredriksen i Tollvesenet.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Tollerne har lenge opplevd smuglere som skaper trafikkfarlige situasjoner når de snur på motorveien.

Ved ett tilfelle i januar 2012 var det fire biler ifølge som skulle stanses for kontroll, men alle fire snudde og kjørte tilbake til Sverige mot kjøreretningen.

Tolltjenestemenn anslo at hastigheten til bilene var over 100 kilometer i timen i det kjøretøyene passerte betalingsstasjonen på svensk side.

En del av midtdeleren ble åpnet opp rett sør for tollstasjonen som en løsning på problemet. Det ble rett og slett laget et hull i gjerdet for smuglere på flukt.

– Det er et sikkerhetsmessig tiltak for at biler ikke skal snu og kjøre tilbake mange kilometer i feil kjøreretning. Man kan da krysse motorveien og komme tilbake til Sverige i riktig kjøreretning, sier Fredriksen.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Smuglere på vei inn i Norge skaper livsfarlige situasjoner. Tollvesenet har flere ganger opplevd at biler de ønsker å stoppe har snudd på E6 på vei inn i Norge,for så å kjøre mot Sverige i feil kjøreretning på motorveien.

– Flere mulige løsninger

Problemer er bare at brorparten av smuglerne som snur i det bommen går ned ikke tar smutthullet i bruk.

Nå etterlyser Tollvesenet andre løsninger, slik at smuglerne ikke setter andre trafikanters liv i fare.

– Det er flere muligheter for å løse dette. Man har noen typer bommer som er mulige, og man har spikermatter. Det har kommet ulike muligheter, og dette er noe vegvesenet har kjennskap til, og kan utbedre, sier Fredriksen.

Vil ha dialog

Men det er ikke gitt at det vil komme en rask løsning fra vegvesenet. De vil i dialog med politiet og Tollvesenet.

– Vi ser for oss at vi først må ta en dialog, og høre med de andre hvilke tiltak de har mulighet til å gjennomføre, sier seksjonssjef Elisabeth Beckmann i Statens vegvesen.

Kan det bli aktuelt med for eksempel spikermatter eller en innsnevring.

– Jeg tror det er lite sannsynlig. Både av praktiske årsaker, snø, drift og trafikksikkerhet knyttet til hva som kan skje når de kommer. Her må vi nok se på andre muligheter for å gjøre tiltak.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: