NRK Meny
Normal

- Urealistisk havneprosjekt

Havnesjefen i Borg havn dømmer havneplaner i Halden nord og ned.

Båt under Svinesundbruene

Havnesjef i Borg havn, Tore Lundestad, sier at de større containerskipene er iferd med å overta markedet. Han sier disse skipene ikke kommer seg inn ved Svinesund der de såkalte undervannstersklene ligger.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Det er helt urealistisk at en ny havn i Halden noensinne kan komme til å tjene penger, sier havnesjefen i konkurrenten Borg havn, Tore Lundestad.

Han har regnet ut at at den nye havna i Halden må håndtere flere containere enn Moss og Borg havn gjør tilsammen for å svare opp investeringer i nytt kaianlegg og utstyr.

Lundestad har ikke noen tro på at en ny havn i Halden vil klare å trekke til seg så mange kunder at det går i pluss.

- Når prisen for å levere en container med båt er den samme enten du leverer den i Halden, Borg eller Oslo, og når lasta skal til Oslo - så blir det en ekstrakostnad på 1 000, 1 500 til 2 000 kroner å frakte den på bil fra Halden. Da får man ikke noe last, sier Lundestad til nrk.no.

Les også:

Halden havn

På Sauøya (bildet) har Norske Skog sin virksomhet, der papir både fra Saugbrugs i Halden og fra Follum på Hønefoss skipes ut.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Må opp i Oslo-nivå på trafikken

Borg og Moss havn håndterer årlig rundt 90 tusen containere.

Oslo, som er størst i landet, håndterer 100 tusen containere årlig.

- Det er opp i Oslo-nivå Haldens nye havn må komme med dagens containerpriser for å dekke lån til kai og utstyr, sier Lundestad til nrk.no.

Hans beregninger er ut i fra at en fullt ferdig havn i Halden etter hans skjønn vil koste rundt 250 millioner kroner inklusive to nye kraner.

- En kran blir for lite for slike store volum det her er snakk om, og krana de har på Sauøya nærmer seg pensjonsalderen og må byttes om ikke lenge, sier han.

Les også:

Container

I følge Saugbrugs skipes i dag ut 12 000 - 20 000 containere over bedriftens havn avhengig av skipningsmønster og volum til de ulike markedene.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Stort potensiale

Halden-ordfører Per-Kristian Dahl lar seg ikke uroe av Lundestads vurderinger.

- Her hos oss er det hundre prosent realisme. Vi har allerede i dag et stort volum i last. Det er også interessenter, som ønsker å komme på banen og frakte mer gods, sier Dahl til nrk.no.

Han sier at ut i fra de signalene som så langt foreligger er en ny havn en god investering for Halden kommune og næringslivet.

Forholdet er dessuten at den gamle havna på Mølen er i en slik forfatning at den eventuelt må renoveres for enorme beløp, dersom man skal benyttet den videre.

- Kaikanten på Mølen er defekt. Renoveringen av den gamle havna ville ha kostet oss rundt 100 millioner kroner, sier Dahl.

En ny havn på 40-50 meters kailengde på Sauøya dekker minstebehovet. Kostnadene er på rundt en million kroner per løpemeter kai.

Har havnekapital i bunnen

Halden-ordføreren sier det ligger en takstert havnekapital på rundt 56 millioner kroner i den gamle havna på Mølen, som sammen med låneopptak skal sørge for at en ny havn blir bygget ytterst på Sauøya i Halden.

- Vi ser for oss et låneopptak på rundt 120 millioner, sier Per-Kristian Dahl.

En havn skal koste rundt 175 millioner kroner, slik beregningene ser ut så langt. Det er lagt inn en buffer opp til 190 millioner.

På forespørsel fra NRK om det i de 190 millionene også er medberegnet eventuelle nye kraner på kaia svarer ordføreren at det er for tidlig å si hva som blir av teknisk utstyr.

- Det vil komme når saken om havn skal diskuteres. Det er også avgjørende hvilke samarbeidspartnere som er med, sier han.

Per-Kristian Dahl

- Det er et stort potensiale for godstransport over Halden havn, sier ordfører Dahl. Innenfor Haldens godsområde (fra Moss til Karlstad i Sverige) ligger en rekke bedrifter som foredler skogråstoff. Dette er bedrifter som etterspør mer gods over på bane. Halden havn har etablerte jernbanespor klare.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Bra inntektspotensiale

I den såkalte SITMA-rapporten (se side 94 i pdf-dokument), som er utarbeidet av et konsulentselskap på oppdrag fra Halden kommune, heter det at det er et inntektspotensiale på rundt 28 millioner kroner årlig med 850 000 tonn gods.

- Det er ikke så urealistisk i forhold til det godset vi har i dag på Halden havn. Jeg tror det vil være stor enighet om dette prosjektet i kommunestyret, når saken skal behandles, sier Dahl.

Med et lån på rundt 120 millioner vil renten bli på fem millioner årlig med dagens rentenivå. Dermed mener flertallet i Halden kommunestyre det skal være mulig å drive en ny havn regningssvarende.

Dahl understreker imidlertid at det ikke vil bli bygget noen ny havn, dersom beregninger viser at det ikke er økonomisk sunt.

- Det blir ikke tatt midler fra kommunens drift eller fond for å investere i en havn. Hvis det viser seg, når havnesaken kommer til behandling, at det ikke er økonomisk grunnlag for det - da blir det heller ikke gjennomført, sier Per-Kristian Dahl.

Bruker nær-havn

I SITMA-rapporten heter det at alle godsterminaler er tuftet på godsomsetning i terminalens primære nedslagsfelt.

I Oslofjordregionen er sjelden vareeier og varemottaker lokalisert mer enn 50 kilometer fra havneterminalen på grunn av tettheten av konkurrende terminaler.

Transportørene velger korteste og raskeste transportvei under ellers like forhold, heter det i rapporten.

For en ny havn i Halden er nærmeste større godshavn innenfor en 50 kilometers radius Borg havn (Fredrikstad/Sarpsborg).

- Jeg er ikke redd for konkurranse fra Halden. Konkurranse lever vi med hver dag, sier Borg havns sjef Tore Lundestad til nrk.no.

Områdene langs Tista i Halden

Halden-ordføreren sier flytting av havn fra Mølen til Sauøya inngår i en helhet der attraktive områder til byutvikling frigjøres.

Foto: Rainer Prang / NRK

Havn inn i en større helhet

Halden kommunestyre har denne uka behandlet en tilleggsavtale (se side 64 i pdf-dokument) mellom Halden kommune og Norske Skog.

Kommunen kjøper arealer av Norske Skog langs elva Tista. Ved blant annet å flytte havnevirksomheten fra Mølen til Sauøya, skal man frigjøre attraktive områder til byutvikling det ligger penger i.

- Vi ser for oss en kombinasjon av kommunal og privat byggeaktivitet på disse områdene. Et kommunalt prosjekt for eldreboliger vil bli lagt hit, sier Dahl.

Han mener endringene, som følger av oppkjøp av eiendom og etablering av havn på Sauøya, vil bidra til en styrking av kommunens miljøpreg.

- Noen av de endringer, som nå står foran oss, vil blant annet innebære at vi får fjernet trailertrafikk gjennom sentrum, sier Per-Kristian Dahl.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Bidro med berging

    Fredrikstad brannvesen assisterte havnevesenet med berging av en båt tidligere i dag. Båten sank ved Phønixbrygga natt til mandag.

    Båtberging ved Phønixbrygga
    Foto: Elisabeth Alstadsæter / PRIVAT
  • Brann i beiteområde

    Det brenner i 100 kvadratmeter beiteområde i Eidsberg. Brannvesenet har iverksatt slukking.