NRK Meny
Normal

- Forutsetter at Fylkesmannen gjør jobben

Stortingspolitiker trekker spørsmål til kommunalministeren om Halden kommune.

Geir J. Bekkevold

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF) trekker spørsmålet han hadde stilt til kommunalministeren om Halden.

Foto: Telemark KrF

- Jeg har kommet til at kommunalministeren er feil adressat for spørsmålet. Det er Fylkesmannen som er kontrollorgan for kommunene.

Jeg forutsetter at Fylkesmannen går inn og gjør jobben sin, sier stortingsrepresentant for Krf. Geir Jørgen Bekkevold til Kommunal Rapport.

Les også:

Bad Navarsete om å følge opp

Stortingsrepresentanten fra Horten og Vestfold fremmet tidligere i uken et skriftlig spørsmål til kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) i Stortingets spørretime:

«Høsten 2010 har vært preget av medias beskrivelse av hvordan det står til med administrasjon og politiske prosesser i Halden kommune.

Hvor vi gjennom medias dekning har fått inntrykk av at viktige beslutninger har blitt tatt i uformelle fora, ikke i formannskap og bystyret.

Hvilke tanker gjør statsråden seg og hvordan vil regjeringen følge opp denne saken?»

- Tar ikke stilling i saken

Bekkevold understreker overfor Kommunal Rapport at han tar utgangspunkt i beskrivelsene i mediene, uten å ta stilling i saken.

Gjentatte oppslag i Kommunal Rapport, VG, Halden Arbeiderblad og NRK har satt fokus på politiske prosesser i grensekommunen.

Saksbehandling og vedtak er beskrevet som uvanlige og udemokratiske av blant annet Norsk Presseforbund og lokaldemokratiekspert Harald Baldersheim.

Stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold sier han har hatt kontakt med sine partifeller i Halden, der KrF har det politiske flertallet sammen med SV og Ap.

- Det har vært litt kommunikasjonssvikt, men jeg tar nå kontakt med dem på nytt, sier han til Kommunal Rapport.

Undrende til kommunens praksis

Lokaldemokratiekspert Harald Baldersheim sier at det ville vært interessant å gjøre en undersøkelse av lokaldemokratiet i Halden.

- Jeg stiller meg undrende til kommunens praksis, slik den beskrives i Kommunal Rapport.

Beslutningsprosessene her synes å skille seg klart fra det inntrykket jeg har fra flertallet av norske kommuner, sier Harald Baldersheim.

Kommunal Rapport har blant annet avdekket at møtedatoer stadig flyttes, at saker behandles uten sakspapirer, og at viktige beslutninger i tas i utvalg hvor få har innsyn.

- Hensikten med å ha regler for møteinnkallinger, sakspapirer og så videre er jo å sikre demokratiske prosesser og kvalitativt gode vedtak, påpeker professoren Baldersheim.

Udemokratisk i Halden

Norsk Presseforbund mener innbyggerne i Halden forhindres i å benytte seg av sine demokratiske rettigheter.

Politiske underutvalg tar viktige beslutninger uten at møtene er annonsert, og uten at protokollene gjøres tilgjengelig for allmennheten, ifølge Kommunal Rapport.

Norsk Presseforbund mener praksisen som beskrives i Halden kommune er problematisk, ikke bare juridisk, men også politisk.

Kravene til møteprotokoll, innkalling og saksliste er blant annet begrunnet ut ifra samfunnets mulighet til å følge saksbehandlingen.

- Når disse ikke følges, fratar man borgerne muligheten til å følge med på hva de folkevalgte gjør. Dette er et alvorlig inngrep i demokratiske rettigheter, sier jurist i Norsk Presseforbund, Kristine Foss, til Kommunal Rapport.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Innbrudd på Lisleby

    Det har vært innbrudd i en blomsterbutikk på Lisleby, melder Fredrikstad Blad. Politiet forteller at det er knust et vindu, men vet ikke om noe er tatt. Det skal ha vært observert en mann og en kvinne i området like før hendelsen.

  • Sauer i veibanen

    Politiet melder om 30 sauer i veibanen på fylkesvei 114 ved Trøskenbru. Vegvesenet varsler at sauene er i en 80km/t-sone.