NRK Meny
Normal

- Takstene en skandale

Aksjonsgruppa mot eiendomsskatt i Halden mener skattesatsene som nå foreligger er skammelige. Rådmannen er fornøyd med takseringen er gjennomført.

Halden ved elva Tista

Etter de nye takstene er den gjennomsnittlige eiendomsskatten på kr 3664 per eiendom i Halden (bildet). Aksjonsgruppen mot justering av eiendomsskatten reagerer på sprikende takst, mens rådmannen mener eiendomsskattetakstnemnda nå har fått nødvendig underlag for behandling av takstene, og at det er enighet om at takstarbeidet og dokumentasjonen knyttet til takseringen har vært god.

Foto: Rainer Prang / NRK

Justeringen av eiendomsskatten i Halden kommune skapte sterke bølger i 2008.

Hundrevis av demonstranter møtte opp foran rådhuset, da eiendomsskatt-saken skulle behandles i kommunestyret og det ble etablert protester via blant annet film på internet.

Les også:
YouTube mot eiendomsskatt
Fakkeltog mot økt eiendomsskatt
Skattesatsen ned - grunnlaget opp

Skandale

Listene over eiendomsskattetakster og utlignet eiendomsskatt nle lagt ut til offentlig ettersyn fredag 27. februar i år og kommunen sendte brev til den enkelte skatteyter om hva takstmennene hadde kommet frem til.

Fakkeltog mot økt eiendomsskatt

Flere hundre personer møtte frem foran Halden kommunes rådhus, da saken om justering av eiendomsskatten skulle behandles.

Foto: Magnus Brenna Lund / NRK

- Takstene vi har fått er en skandale fra ende til annen. Vi har blitt lovet at disse skulle utføres av fagfolk som hadde lang erfaring på området. Det tullet vi har fått dumpende ned i kassa viser at dette er skriftlig bevis på udugelighet, sier Håvard Nordheim - som startet aksjonsgruppen mot eiendomsskattejusteringene i Halden.

Han mener det ikke finnes synlig konsekvenhet i de takstene som er gjort, og i følge aksjonslederen har flere som har henvendt seg til ham fått takster som er høyere enn lånetakst på eiendommen gjort før finanskrisen.

- Hvordan er dette mulig, spør Nordheim.

Tafatte haldensere

Nordheim forteller at han brukte rundt 15000 kroner av personlige midler på den aksjonen han stod bak før jul i fjor, og vil ikke bruke tid på flere aksjoner eller å klage.

- Jeg kommer derfor ikke til å gjøre lignende stunt en gang til, det har jeg ikke råd til, sier han.

Nordheim er skuffet over at de som lovte aksjonen penger i fjor, ikke holdt det de lovet, samt at oppslutningen om demonstrasjonstog og andre opprop ikke ble slik aksjonsgruppa hadde håpet.

- Haldenserne viser seg fra sin beste side i slike saker. I Fredrikstad møtte det frem 20000 mennesker i protest mot eiendomsskatt, i Halden tør vi ikke. Jeg har mottatt ”trusler”, blitt slengt dritt etter og kalt løgner. Alt dette er bare moro.

Men at haldenserne er så tafatte at de velger å sitte hjemme og vente på at andre skal gjøre jobben for dem viser bare at resten av Østfold har rett. Haldenserne er knehøner som finner seg i å bli behandlet som dritt av kommunestyret gang, på gang, på gang, sier han.

Rådmannen fornøyd med gjennomføringen

Bjørn Josefsen (t.v.) og Per Egil Pedersen

Bjørn Josefsen (t.v.) har stått for gjennomføringen av takseringsarbeidet. Rådmann Per Egil Pedersen er svært godt fornøyd med at kommunens 11 500 eiendommer nå er taksert, en takst som ikke har vært endret siden 1989.

Foto: Halden Dagblad

Rådmann i Halden kommune, Per Egil Pedersen, sier på Halden kommunes hjemmesider at han er fornøyd med at en avgjørende og viktig etappe i arbeidet med å gjennomføre kommunestyrets vedtak fra desember 2007, om ny taksering av alle eiendommer i Halden kommune, er avsluttet.

- Dette var nødvendig i henhold til lov og regelverk for eiendomsskattlegging, skriver rådmannen.

Hovedregelen er at slik full omtaksering av samtlige eiendommer i en kommune skal skje hvert tiende år, men kommunen har utsatt dette etter en spesiell overgangsregel.

- Siste taksering skjedde så langt tilbake som i 1989. Ut fra hensynet til likebehandling og såkalt vedlikehold av skattefundamentet hadde en slik full omtaksering nå etter hvert blitt tvingende nødvendig å gjennomføre for kommunen, skriver rådmannen på Halden kommune shjemmesider.

Brukte kvalifiserte takstmenn

I motsetning til hva aksjonsgruppe hevder er lite konsekvent og dårlig takstarbeid, der sammenlignbare boliger har endt opp med sprikende verdier, mener kommunen at takstene som nå foreligger er slik de skal være.

- Til takseringsarbeidet har Halden kommune valgt å benytte kvalifisert takstkompetanse. Taksmennene har på en koordinert måte, og etter retningslinjer vedtatt av Skattetakstnemnda i perioden desember 2008 til februar 2009, gjennomført selve takseringen ute i felten.

Taksten for hver enkelt eiendom skal fastsettes til ”forsiktig antatt omsetningsverdi på takseringstidspunktet”, sier rådmannen.

Regner med klager

11.500 eiendommer er taksert og det omfattende arbeidet er utført av rundt 30 autoriserte takstmenn.

På den måten mener rådmannen at den enkelte skatteyter best har blitt sikret en uavhengig og faglig taksering.

Til hjelp i takseringsarbeidet ble den enkelte eier bedt om å fylle ut en egenerklæring for sin eiendom, svarprosenten var på hele 93 % og dette dokumenterer god oppslutning, mener rådmannen.

Halden kommune viser til den informasjon som er gitt både på kommunens hjemmeside og i brev til den enkelte om klagerett.

Generelt oppfordres den enkelte til å henvende seg skriftlig til kommunen både når det gjelder klage og om det gjelder andre spørsmål tilknyttet eiendomsskatten, heter det på Halden kommunes hjemmesider .

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.