NRK Meny
Normal

- Overilet kommunestyrevedtak

Kontrollutvalget i Halden kommune slipper budsjettetkuttet på 41 prosent for 2010. - Kuttet var overilet, sier kontrollutvalgsleder.

Halden kommune

I januar i år varslet rådmannen i Halden kommune at kontrollutvalget måtte kutte sine aktiviteter med 41 prosent for 2010. Nå justeres budsjettet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kontrollutvalget i Halden fikk i januar i år beskjed om at utvalgets budsjett for inneværende år var kuttet med 41 prosent.

I et brev fra rådmann Per-Egil Pedersen til Østfold kontrollutvalgssekretariat, som er engasjert av kommunens kontrollutvalg, heter det at kommunen for driftsåret 2010 vil bruke 1 288 000,- kroner til revisjonstjeneste og kontrollutvalgssekretariat.

I 2009 betalte Halden kommune 1,9 millioner kroner til Østfold kommunerevisjon og 283 000 kroner til Østfold kontrollutvalgssekretariat.

Ann-Kristin Grødahl

-Jeg er godt fornøyd med det budsjettet jeg kan legge frem for kontrollutvalget 7.mai, sier leder for kontrollutvalget i Halden, Ann-Kristin Grødahl.

Foto: Wenche Erichsen

Kuttet var på nærmere 900 000-, kroner for de to funksjonene, og skapte sterke reaksjoner både hos opposisjonspolitikere og hos foreningen Forum for kontroll og tilsyn.

- Overilet vedtak

Budsjettet kontrollutvalget la fram i fjor, og som ble satt tilside under budsjettbehandlingen i kommunestyret i desember 2009, var totalt på 2 501 000,- kroner.

Utgiftene var fordelt på møtegodtgjørelse og kostnader knyttet til kontrollutvalget med 174 000 kr., Østfold kontrollutvalgssekretariat 287 000 kr. og Østfold kommunerevisjon med 2 040 000 kroner.

Frykten var at det store budsjettkuttet det lå an til for 2010 ville innebære at utvalget ikke kunne gjennomføre nødvendige systemrevisjoner og sette i verk gransking i enkeltsaker.

- Vedtaket kommunestyret gjorde i fjor var basert på en saksbehandlingsfeil, og var overilet, sier kontrollutvalgets leder Ann-Kristin Grødahl til NRK.

Les også:

Hadde eierskap - kunne ikke kutte

I følge kontrollutvalgsleder Grødahl er det svært vanskelig å kutte på noen andre poster i kontrollutvalgets budsjett enn forvaltning for inneværende år.

- Dette grunnet at Halden inngår som eier i Østfold kommunerevisjon (ØKR) og har forpliktelser overfor selskapet, som hvis de ikke overholdes kan få negative konsekvenser, sier hun.

Halden kommune er representert i ØKR sitt styre og har også stemt for ØKRs budsjett for 2010 der inntekter fra oppdrag i Halden kommune er innberegnet.

Hyttetomta som har fått byggenekt ved Femsjøen

Kontrollutvalget har brukt 336 timer på å granske Femsjøen-saken, der et par i 2007 ble anvist tomt ved Femsjøen av Halden kommune og fortsatt ikke har fått startet opp med byggingen på grunn av uheldig kommunal saksbehandling.

Foto: NRK / NRK

Nytt budsjett for 2010

Kontrollutvalgselederen presenterer et nytt budsjett for kontrollutvalget i Halden 2010 i kommende møte den 7. mai.

- Budsjettet jeg nå legger fram er på 2 355 000,- kroner, sier Grødahl.

Utgiftene fordeles på kontrollutvalget med kr. 164 000,-, Østfold kontrollutvalgssekretariat kr. 287 000,- og Østfold kommunerevisjon kr. 1 904 000,-

Hun forteller at utarbeidelsens av nytt budsjett har kommet i stand gjennom god dialog mellom ordfører og kontrollutvalgets leder.

Forsvarlig budsjett

- Jeg er godt fornøyd med det budsjettet jeg kan legge frem for kontrollutvalget 7.mai, sier leder for kontrollutvalget i Halden Ann-Kristin Grødahl.

Hun mener Halden kommune nå har nå et budsjett som vil gi et forsvarlig
kontroll- og tilsynsarbeid,

- Jeg har god tro på at dette blir enstemmig vedtatt, sier hun.

Store granskingsoppdrag i 2009

Loven krever at det skal foregå løpende forvaltningsrevisjon i kommunen med minimum en revisjon i året.

- På landsbasis brukes det gjennomsnittlig 286 timer på en forvaltningsrevisjon. Det er store forskjeller på timebruk ut fra hva som revideres, men å ta utgangspunkt i 300 timer per forvaltningsrevisjon er realistisk for en kommune som Halden, sier Grødahl.

Kontrollutvalget har hatt store granskingsoppdrag i 2009, og et av oppdragene er fortsatt ikke avsluttet.

Det er brukt 336 timer på Torpedalsrapporten, en sak der Halden kommune har kommet svært dårlig ut både i granskingsrapporten hos Østfold Kommunerevisjon og hos Fylkesmannen i Østfold.

Kontrollutvalget har også stått bak Likebehandlingsrapporten i i forhold til kommunens Tekniske etat, der behandlingen av byggesaker i Halden kommune er beskrevet som personavhengig og vilkårlig.

For Likebehandlingsrapporten er det brukt 454 timer.

- Likebehandlingsrapporten er ikke helt ferdig i og med at kommunestyret har gjort en ekstrabestilling for å finne de konkrete sakene i rapporten, og få rettet opp i disse, sier Grødahl.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: