Voldsofre må vente

Prøveordningen med omvendt voldsalarm i Asker og Bærum politidistrikt er utsatt. Ordningen skulle etter planen starte i disse dager, men justisdepartementet har ikke fått tilgang på tekninsk utstyr for å utvikle den.

Vold
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Voldsofre i Asker og Bærum må derfor trolig vente i et år før de kan bytte ut sin egen alarm med en utøveren må bære.

- Vi har ikke utstyr som gjør at vi kan stole på at det fungerer, og da kan vi ikke gå i gang før vi har det, sier seniorrådgiver i Justisdepartementet Line Nersnæs.

Må kanskje utvikle eget utstyr

Det jobbes på spreng med å finne en løsning.

- Politiets datamaterielltjeneste, som har dette oppdraget for oss, støvsuger nå markedet for å se om det er noe utstyr der ute som vi kan bruke. Samtidig vil de gå i gang med et utviklingsprosjekt her i Norge som gjør at vi kanskje kan utvikle vårt eget utstyr, sier Nersnæs.

Prøveprosjektet med omvendt voldsalarm ble annonsert som et prestisjeprosjekt under framleggingen av statsbudsjettet i fjor høst.

Intensjonen er å stille voldsutøveren til ansvar, og målet er å bekjempe vold i nære relasjoner.

 

 

Line Nersnæs

Line Nersnæs

Foto: Privat

Ambisjonen er 2008

Selve alarmen skal utløses og varsle politiet når voldsutøveren kommer for nær offeret.

Etter planen skulle et prøveprosjekt i Asker og Bærum politidistrikt starte i disse dager, men Departementet tror nå voldsoffre i distriktet må vente minst fram til høsten 2008 før de kan bytte ut sin egen alarm til en utøveren utøveren bærer.

- Vi har en ambisjon om å komme i gang i løpet av 2008. Det er vanskelig å si det helt sikkert. Får vi tak i utstyr der ute som vi kan ta i bruk med en gang vil det går fortere. Må vi utvikle vårt eget utstyr kan det ta noe lengre tid, sier Nersnæs