Hopp til innhold

Vil redde Manglerud videregående

Nedleggingen av Manglerud videregående skole blir trolig revurdert.

Manglerud videregående skole

Manglerud videregående skole er foreslått nedlagt. Arkivfoto.

Foto: Manglerud videregående skole

Byrådet har foreslått store endringer i skolestrukturen sør-øst i Oslo, blant annet ved å gjøre om Manglerud til ungdomsskole. Venstre mener at skolebehovsplanen for denne delen av byen må gjennomgås på nytt.

Kjell Veivåg

Kjell Veivåg.

Foto: Venstre

– Planen for Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand er ikke godt nok gjennomarbeidet. Vi ser at det kommer en betydelig elevvekst på Nordstrand-platået, og den tror vi med fordel kan møtes med tiltak på Nordstrand-platået istedenfor å trekke elevene til Høyenhall og Abildsø, sier nestleder i bystyrets utdanningskomité, Kjell Veivåg (V).

Han får trolig bystyreflertallet med seg på forslaget.

Elevtallet øker kraftig

Utfordringen i Oslo-skolen er at elevtallet øker så kraftig at det må opprettes en ny klasse i uka de neste ti årene.

Les også: En ny skoleklasse i uka

Men ifølge Veivåg angriper byrådet problemet på feil sted i Oslo sør-øst. Hovedelementene i byrådets omflytting er å gjøre om skolene Høyenhall og Abildsø som i dag har elever opp til 10. trinn til rene barneskoler og overføre ungdomstrinnene til Manglerud videregående.

Nedleggelsen av Manglerud som videregående skole med musikk, dans og drama og formgivning som spesialiteter, har skapt store protester.

Ny skole på Nordstrand?

– Vi ser vel ikke noe grunnlag for å gjøre Manglerud om til ungdomsskole på nåværende tidspunkt. Hvis vårt forslag blir vedtatt vil Manglerud skole få fred de neste årene, og da får Manglerud skole og Utdanningsetaten i fellesskap legge opp et program som er relevant for skolen, sier Veivåg.

– Men dere vil altså bygge en ny skole et eller annet sted på Nordstrand- platået?

– Ja, eller eventuelt utvide en eksisterende skole. Vi mener at tiltakene mot elevveksten må tas i det elevveksten kommer. Vi tror ikke forslaget som Utdanningsetaten har lagt fram er gjennomførbart, fordi det rett og slett er for komplisert.