Hopp til innhold

Vil opprette egne ruter fra Rygge

Selskapet Rygge airport vurderer å leie inn fly og sette opp egne ruter fra Rygge. Dette er et av grepene for å få Moss lufthavn Rygge i gang igjen.

Fly letter fra rullebanen

Det skjer endringer i flymarkedet som gjør at flere flyselskap vil satse på Rygge, tror aktøren Rygge airport.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Det kan hende vi setter opp noen flighter i egen regi, med fly som vi selv chartrer, sier rådgiver og påtroppende styreleder i Rygge airport, Ole Kristian Sivertsen.

Siden august har Rygge airport AS arbeidet for å få til ny drift på østfoldflyplassen, som ble stengt i november etter at Ryanair la ned sin norske base der.

Inntil nå har det vært uklart hvordan det nye selskap ønsker å få Rygge til å bli lønnsom igjen, og hvilke flyselskap som skal fly derfra med nye eiere.

Nå letter de litt mer på sløret.

– Vi har respekt for det som er gjort på Rygge. Men tiden endrer seg. Vi tror det skal være mulig å få til innenrikstrafikk også, med nye aktører og flytyper.

Mer konkret er han likevel ikke, og Sivertsen sier de har tiden fram til sommeren med å få på plass avtaler med flyselskap. I tillegg vurderer de altså å etablere ruter i egen regi.

– Dette er innovativ drift av en flyplass i dag, og kan tette hull i rutekartet som vi ønsker å dekke, sier han som skal overta styreledervervet etter tidligerer forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen.

Tror på endret flymarked

Ole-Kristian Sivertsen i Rygge airport AS.

Kommende styreleder i Rygge airport, Ole Kristian Sivertsen jobber for det internasjonale rådgivningselskapet Alvarez&Marsel, med ansvar for Nordiske land.

Foto: Alvarez&Marsal

De nåværende eierne av Rygge, Olav Thon og Orkla, har ment at det må en stor lavprisaktør til på Rygge, som et alternativ til Gardermoen. Rygge airport mener det er endringer i flymarkedet som åpner for andre muligheter.

– Hvis du ser på flyvningsmønsteret i Europa de siste ti årene, og ser på det i de neste ti årene, så er ikke de like. Det er en dynamikk nå i valg av flytyper og størrelser, der frekvenser kan øke, og man kan ha lavere kostnader for hver flyvning.

Samtidig jobber Rygge airport for å få til en løsning der de betaler underleverandører på flyplassen etter hvor stor trafikken på Rygge er, for å få ned de faste kostnadene.

Liten repons

Så langt har få flyselskap sagt at de står klare til å bruke Rygge dersom flyplassen åpner igjen.

Tomt på Rygge etter at flyplassen stengte.

Det er tomt på Rygge etter at flyplassen la ned 1. november i fjor. Nå legges lufthavnen i en 'møllpose' i påvente av eventuell gjenåpning, sier Pål Tandberg, som snart avslutter arbeidet som direktør for Rygge sivile lufthavn AS.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Norwegian har sagt at de kan ta opp igjen de få avgangene de hadde fra Rygge til spanske destinasjoner. SAS har ikke signalisert interesse for å etablere seg på østfoldflyplassen; det har heller ikke Widerøe gjort.

Ryanair har sagt at de kan komme tilbake til Rygge, men med et mindre antall ruter. Et annet stort lavprisselskap, EasyJet, har til NRK sagt at de ikke har noen planer for Rygge.

– Vi har ikke gjort noe framstøt mot flyselskap siden før jul. Nå er det andre ting som må landes før vi kan gjøre det, blant annet at vi må få tilgang til terminalen, sier Sivertsen

Låst situasjon

For å få tilgang til terminalen, trenger Rygge airport en stor investor - og for å få en investor, trenger de interesse fra flyselskap. Men disse kommer ikke på banen uten at det er en operativ flyplass på gang.

– Det er helt opplagt. Det ene vil være avhengig av det andre. Vi må jobbe parallelt og få i stand avtaler samtidig. Vi vil ikke ha håndfaste ting før vi får alt på plass. Vi får heller ikke noen endelig konsesjon fra departementet før vi har en finansiering, og en investor må ha sikkerhet for at konsesjonen kommer.