Vil kutte over 500 millioner kroner

Helse Sør-Øst foreslår kutt i Oslo-sykehusenes budsjetter med over 500 millioner kroner fram til 2014.

Ullevål sykehus

Oslo Universitetssykehus, Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg Diakonale sykehus har alle uttalt seg kritisk til utredningen som ligger til grunn for styresaken.

Foto: Erik Engen / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– For meg fremstår det som den største skandalen jeg kan ha opplevd i moderne tid i psykiatrien, sier overlege ved psykiatrisk avdeling Vindern ved Diakonhjemmet sykehus, Torgeir Husby.

Mandag foreslo Helse Sør-Øst å kutte i Oslo-sykehusenes budsjetter med over 500 millioner kroner fram til 2014.

– Med et pennestrøk, uten konsekvensutredning og nærmest fra én dag til neste, vedtas en nullstilling av hele opptrappingsplanen i psykiatri, bare på grunn av et slikt enkelt vedtak, sier Husby.

– Ikke kutt men omfordeling

Ifølge Helse Sør-Øst er målet med kuttene omfordeling for å sikre likeverdige helsetjenester på nasjonalt plan.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, sier forslaget ikke dreier seg om kutt, men om omfordeling av penger.

– Vi jobber med å gjennomføre den samme fordelingen av inntekter som tidligere er gjort mellom regionene i hele Norge. Vi bruker nå i store trekk de samme fordelingene når pengene fordeles i Helse Sør-Øst, slik at det er mulig å gi befolkningen likeverdig helsetilbud. Dette er ikke et kutt, men en refordeling av ressurser som går over flere år, sier Mikkelsen.

Overlege Husby synes saken har vært dårlig utredet.

– Dette er en skandaløs saksbehandling, sier han.

– Nasjonalt sett klarte man ikke helt å se på hva en storbyfaktor kunne være, det har vi prøvd å fange i vår modell, sier Mikkelsen.

– Håper fornuften seirer

Husby er lei av at Oslo-sykehusene nedprioriteres, og håper at forslaget ikke vedtas.

– Jeg håper fornuften seirer, og jeg håper at man ikke tenker at «så lenge det skjer i Oslo er det ikke så farlig». Dette er vitalt farlig for pasienter i hovedstaden, både for vanlige psykiatriske pasienter og for rus/psykiatri-pasienter.

Saken behandles på Helse Sør-Øst sitt styremøte torsdag 14. april.

Oslo Universitetssykehus, Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg Diakonale sykehus har alle uttalt seg kritisk til utredningen som ligger til grunn for styresaken. De påpeker blant annet: