Vil hedre Jan Groth med eget gatenavn

Den profilerte forsvarsadvokaten Harald Otterstad har tatt initiativ til å kalle opp en gate på Greåker etter rockeprofilen Jan Groth.

Moaveien på Greåker

Jan Groth vokste opp og bodde store deler av sitt liv i Moaveien på Greåker i Sarpsborg.

Foto: Beate Grøndahl/NRK

– Jeg hadde nesten håpet at dette skulle komme fra politikerne selv. Men jeg velger å tro at når de først tygger litt på denne tanken, så vil de se at hvis man skal ære en person, så er Jan Groth selvskreven, sier Harald Otterstad.

Han har sendt en søknad til Sarpsborg kommune om å få døpt om Moaveien på Greåker til Jan Leonard Groths vei.

– Kan være problematisk

Jan Groth

Jan Groth døde i august i fjor etter lang tids kreft.

Foto: L-P Lorentz

I søknaden begrunner Otterstad ønsket om navneendringen med at Groth har en særdeles viktig posisjon i norsk musikkliv fra helt tilbake til 1960-årene og frem til dags dato.

Jan Groth døde i august i fjor etter lang tids kreft. Han ble 68 år gammel.

– Han er en av de beste eksponentene for pop og rock i hele Østfold. Han har satt spor etter seg langt utover kommunegrensene, men også utover landegrensen har han satt betydelige spor etter seg, sier han.

Søknaden ligger nå på bordet til Gunnar Falck ved kulturetaten i Sarpsborg kommune. Falck har foreløpig ikke rukket å se nøye på saken, men sier på generelt grunnlag at det kan være vanskelig å døpe om en allerede navngitt gate.

– Slik sett kan det være fordelaktig å finne en ny vei. Å døpe om en eksisterende vei kan være litt mer problematisk, sier han.

– Smigrende

Harald Otterstad

Harald Otterstad har et nært forhold til Jan Groth. Nå har han tatt initiativ til å hedre vennen med en egen gate.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

Men Otterstad mener imidlertid at Moaveien er et naturlig valg for «Jan Leonard Groths vei».

– Siden han ble født og vokste opp på Greåker – i Moaveien – hvor han også bodde de senere år frem til sin død, mener jeg Moaveien med fordel bør kunne endre navn til nettopp Jan Leonard Groths vei. Hvis ikke er det ikke noe problem å finne andre alternativer.

I søknaden understreker Otterstad at han har snakket med Groths familie om saken og fått positiv tilbakemelding. Jan Groths sønn, Jonas Groth, sier til NRK at ønsket er smigrende.

– Jeg har lest brevet til Harald og jeg synes at det er veldig spennende. Hvis det er noen fra Greåker som i det hele tatt skulle kvalifisere til å fortjene noe slikt, så vil jeg jo mene at pappa absolutt vil gjøre det. Det er helt klart smigrende, sier han.

Jonas Groth

Jonas Groth holdt minnetale i sin fars begravelse. Han sier kaller initiativet til Harald Otterstad for smigrende.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Kan ankes

Etter at saken har blitt behandlet i kulturetaten må kommunen eventuelt utlyse at den har til hensikt å døpe om navnet.

Så vil saken bli sendt ut på høring for uttalelser fra offentligheten. Deretter blir det en navnesak som skal opp i samfunnskomiteen, der det eventuelt vil bli gjort et vedtak.

– Blir det ikke mer diskusjon om saken, så vil veien få det navnet. Blir man ikke enige, så kan saken ankes til Statens kartverk på Hønefoss, forteller Falck.