Hopp til innhold

Vil ikke ha muslimsk skole

Både SV og Arbeiderpartiet i Oslo sier nei til muslimsk grunnskole.

En gutt studerer Koranen
Foto: ADREES LATIF / Reuters

De ber Utdanningsdirektoratet avvise planene til tross for at partiene sentralt sier ja til religiøse skoler i Privatskoleloven.

SVs Knut Even Lindsjørn og Arbeiderpartiets Khalid Mahmood mener at en egen muslimsk skole vil svekke integreringen.

Les også: Oslo kan få muslimsk grunnskole

Khalid Mahmood

Khalid Mahmood

Foto: Arbeiderpartiet

Fredsskolen ønsker å starte en muslimsk skole med inntil 200 elever i Oslo.

Religiøse skoler er en dårlig idé, sier skolepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet i bystyret.

- I en tid hvor vi prøver å få til integrering med flest mulig felles verdier, mener jeg at skoler basert på tro og religion vil virke segregerende, og det ønsker vi ikke, sier Khalid Mahmood.

Arbeiderpartiet er for skoler som drives på relgiøst grunnlag, det ligger i privatskoleloven.

- Ja, men hadde det vært opp til meg så hadde jeg ikke hatt den loven, sier Mahmood.

Religiøse skoler tillatt

I den nye privatskoleloven, som de rødgrønne partiene og Kristelig Folkeparti står bak, er kommersielle skoler forbudt, mens religiøse skoler og skoler med alternativ pedagogikk fortsatt er tillatt. I Oslo kommunes høringsuttalelse sier skolebyråd Torger Ødegaard fra Høyre ja til Fredsskolen så lenge den følger Kunnskapsløftet, norske læreplaner og norsk lov. Leder for bystyrets kultur- og utdanningskomité, SVs Knut Even Lindsjørn, sier i likhet med Khalid Mahmood, nei.

- Jeg er en sterk forsvarer av fellesskolen. Der møtes alle, uavhengig av sosial status og relgiøs bakgrunn, noe som er en meget viktig verdi i samfunnet, og det vil jeg forsvare veldig sterkt. Det er en dårlig ide å åpne for flere relgiøse skoler.

SV, ditt parti, står bak den nye privatskoleloven, som åpner for religiøse skoler.

- Jeg vil oppfordre til utdanningsdirektoratet og regjeringen til å si nei til en muslimsk skole.

- Selv om det er i strid med loven?

- En skal utvise skjønn. Den forrige muslimske skolen ble lagt ned i 2004 fordi den ikke fulgte nasjonale opplæringsplaner. Jeg frykter at en eventuelt ny skole vil lide samme skjebne.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.