Vil ha nytt flomvarslingssystem

NVE vil innføre et nytt flomvarslingssystem. Mange vet ikke hva begrepene 5-årsflom og 50-årsflom betyr.

Stor vannføring i Hønefossen

Vannføringen var stor i helgen.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Norges Vassdrags- og Energidirektorat vil endre de statistiske uttrykkene for hvor lenge det er mellom flommer av forskjellig størrelse. I stedet vil de innføre et system som skal gjøre det enklere å forstå hvor alvorlig en flom er.

Vanskelig å forstå

Årets vannmengder i Drammenselva karakteriseres som en 50-årsflom.

I fjor kom det ekstreme nedbørsmengder da uværet "Frida" slo ned over nedre deler av Buskerud. I følge nettstedet Vær og vind, kom det enkelte steder opptil 146 millimeter nedbør, og flommen som oppstod ble karakterisert som en 100-årsflom.

Også flommen i 2007 ble kalt for en 50-årsflom.

Begrepene 5-års flom, 50-års flom og 100-års flom er rent statistiske. Årets vannføring sammenlignes med tidligere år, og med tida vil derfor grensene for når forskjellige nivåer inntreffer endre seg. Ifølge NVE er det ikke sikkert flommen i 2007 nå kan kalles en 50-års flom, fordi statistikken er endret etter nedbøren de siste to årene.

For de som går forbi Drammenselva, er det ikke enkelt å forstå hva begrepene 5-års flom, eller 50-års flom betyr.

– Det sier meg at elva er forferdelig stor. Når det skjer hvert 50. år, skjer det vel ikke så ofte og er enda mer heftig, sier en.

– Jeg vet egentlig ikke så mye om det. Men det sier vel noe om størrelsen på flommen, sier en annen.

– Hva tenker du om at begrepet 50-års flom kan brukes tre år på rad?

– Ja, da må man bytte begrep, tenker jeg.

Les: Venter fortsatt på flomtoppen i Drammensvassdraget

Les: Opplevde flom for andre gang

Les: – Ta vare på tingene dine

(Teksten fortsetter under bildet)

NVE jobber i Drammenselva

NVE gjør målinger i Drammenselva.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Ønsker nytt system i år

Hydrolog ved NVEs flomvarslingstjeneste, Inger Karin Engen, sier at hun forstår at vanlige mennesker ikke skjønner hva begrepene innebærer.

Inger Karin Engen, NVEs flomvarslingstjeneste

Hydrolog Inger Karin Engen forstår at folk blir forvirret.

Foto: NVE

– Vi vil heller ha et fargeskala-system som forteller folk farenivåene ved flom. Det vil være lettere for folk å forstå. Planen er å innføre et slikt system innen året, både for flom og fare for jordskred, sier Engen.

Likevel vil ikke NVE gi helt slipp på de gamle begrepene. For statistikken gir uansett et bilde på hvor sjelden, eller hvor ofte det kommer en flom av forskjellig størrelse.