Vil ha gratis parkering

Masud Gharahkhani (Ap) varsler omkamp om gratis parkering i Drammen sentrum. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet vil innføre to timers gratis parkering på lørdager.

Parkeringshus

Gratis byparkering vil skape mer liv i Drammen by, mener Drammen Arbeiderparti.

Foto: Rainer Prang / NRK

Gratis parkering i Drammen sentrum vil redusere handelslekkasjen til kjøpesentrene, mener Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, som nå sammen foreslår å innføre to timers gratis parkering på lørdager.

Det er også tidligere blitt fremmet forslag om gratis parkering. Både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har stilt spørsmålet til byens politikere.

– Den gangen foreslo jeg for formannskapet at kommunen og næringslivet kunne gå sammen om et spleiselag for å lage gratisparkering, for å hjelpe næringslivet og øke handelen og livet i byen. For eksempel ved at både kommunen og næringslivet stiller noen av sine parkeringsområder til disposisjon, sier Gharahkhani.

– Da ble jeg kontant avvist av ordføreren og Høyre.

Samarbeider med Frp

Denne gangen har han fått Fremskrittspartiet med på laget.

– I mai fremmet Fremskrittspartiet i Drammen et forslag om å legge om hele parkeringsordningen i byen og fikk til svar at det ville koste 6,5 millioner kroner. Jeg foreslo da på nytt dette med spleiselag, og Frp støttet da den tankegangen.

– Da tenkte jeg at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har en felles interesse her til det beste for byen. La oss komme med et felles forslag.

Nå går de derfor sammen om et forslag om to timer gratis parkering i Drammen på lørdager ved hjelp av spleiselag.

– Vi har tenkt å fremme det forslaget til bystyremøtet i november, og jeg ser at det er mange som jubler for det forslaget. Jeg tror to timer gratis parkering er viktig for at vi skal vise næringslivet i byen at vi ønsker å stille opp for dem og få til et levende sentrum.

Positive signaler

Høyre har tidligere sagt nei, men ifølge Gharahkhani åpner de nå for å vurdere det.

– Jeg tenker at når flere partier går sammen og presser på, og næringslivet selv er positivt, så bør også alle andre partier i bystyret høre på det.

– Jeg ser at det skjer mye positivt i sentrum, det er mye aktiviteter fra næringslivet i forhold til det å tenke nytt på hvordan man tiltrekker folk til sentrum. Det er mye optimisme, og da må vi prøve å komme med en løsning på tilgjengeligheten og parkering som både kommune og næringsliv kan ha råd til.

– Må komme i gang

Buskerudbyen jobber for å redusere bilbruken i Drammens-området. Allikevel tror ikke Ap-lederen at gratis parkering vil stride mot denne miljø-tankegangen.

– Jeg tror et av de største fortrinnene til denne byen i fremtiden vil være at det er et godt kollektivtilbud. Samtidig så tror jeg vi hadde tjent på å fordele trafikken til flere steder, så færre slipper å stå og stampe i kø til Gulskogen-senteret. Det ville vært en miljømessig fordel og skapt mer liv i sentrum.

– Vi må komme i gang, og det er positivt at Høyre nå gir noen signaler på at de kan vurdere det, sier Gharahkhani.