Vil ha egen vannlov

Vann på avveie blir et stadig større problem som en følge av klimaendringene. Når problemer med flom, oversvømmelse og skader oppstår er ansvaret fordelt over ni departementer. Nå krever stortingsrepresentant Ole André Myhrvold fra Østfold Senterparti at det kommer en vannlov som sørger for at det er ett departement som tar ansvar.

Ordfører Ole André Myhrvold, Trøgstad (Sp)
Foto: Petter Larsson / NRK