Vil gi mer støtte til datasentre

Prosjektet "Store datasentre til Østfold" bør få betydelig støtte. Det anbefaler fylkesrådmannen som til sammen vil gi 3 millioner kroner. Prosjektet har som mål å tiltrekke seg store dataselskaper innen datalagring som for eksempel Google, Microsoft og Amazon. I et forprosjekt ble Sarpsborg og Våler anbefalt som egnede steder for slike sentre. Næring og kulturkomiteen i Østfold fylkeskommune skal behandle saken i morgen