Vil endre trikkeplaner

Ruter planlegger trikk rett gjennom Oslos eldste områder. Gamlebyen beboerforening ønsker i stedet at trikken skal kjøre rundt.

Fremtidens trikkekart, slik entusiastene bak Gamlebyen Ring ser det for seg

Slik ønsker entusiastene i Gamlebyen beboerforening at den nye trikken skal gå. Den opprinnelige planen var at trikken skulle gå i Bispegata.

Mads Wam Schneider

Mads Wam Schneider har arbeidet hardt for å få trikken til å gå der han vil.

Foto: Olav Juven / NRK

– Trikk i Bispegata skaper en barriere i middelalderbyen, med skinner, kontaktledninger, holdeplasser og trafikk.

Mads Wam Schneider i Gamlebyen beboerforening er trikkeentusiast, og vil gjerne at bydelen skal få et bedre trikketilbud. Han mener trikken må legges sør for middelalderbyen.

– Trikken vil betjene de nye boligområdene som skal bygges i Fjordbyen, med Sørenga og Grønlikaia. Samtidig legger man til rette for å utvikle middelalderparken som en sammenhengende helhet.

Trikk over Sørenga

Gamlebyen beboerforening mener at Gamlebyen ring betjener Sørenga bedre enn Ruters forslag.

– God bypolitikk, transportpolitikk og kulturpolitikk

Den opprinnelige planen var at Fjordtrikken fra Dronning Eufemias gate skulle fortsette rett fram i Bispegata, og kobles til dagens trikkenett på Oslo Torg. Dette er en plan som ikke imponerer Odd Einar Dørum, byrådslederkandidat for Venstre.

– Jeg vil at Bispegata blir en del av roen fram til Oslo Torg, og da er trikken et fremmedelement. Her har vi Vannspeilet, Middelalderparken, Ladegården og ruinene etter Hallvardskatedralen.

– Dette er et flott område som skal bli enda bedre og gi rom for kulturaktiviteter, sier Dørum.

Les også:

I en konsekvensanalyse fra 2009 slås det fast at trikk i Bispegata vil gi mindre plass til grønne områder rundt Oslo Ladegård.

I stedet ønsker både Dørum og Schneider at trikken skal svinge sørover mot Sørenga, slik at den ledes utenfor middelalderparken.

– Dette er god bypolitikk, god transportpolitikk og fin kulturpolitikk, sier ordførerkandidaten.

Middelalderparken med trikk langs Sørenga, slik Venstre ser det for seg

Slik ser Oslo Venstre for seg Middelalderparken, med trikk langs Sørenga.

Foto: Illustrasjon: TØA & OMML

– Avventer Ruter

Samtidig som Ruter ønsker å legge trikken i Bispegata, ønsker de å fjerne den nåværende linjen i Schweigaards gate. Ved å beholde denne linjen ønsker Schneider at trikken kan gå i ring rundt gamlebyen.

– På denne måten legges det til rette for et fleksibelt og bærekraftig nett, også i fremtiden, sier han.

I januar bestemte et enstemmig bystyre at Ruter skulle se nærmere på alternativet.

Samferdselsbyråd Jøran Kallmyr (Frp) vil avvente Ruters utredning før han tar stilling til saken.

– Jeg legger vekt på at det er et trafikkgrunnlag for trikk der. Trikk er ganske dyr i drift, men det har stor kapasitet

For Schneider er saken allerede avgjort.

– Med Gamlebyen ring faller alt på plass.

Hør hele intervjuet med Dørum, Kallmyr og Schneider her: