VG og Aftenposten kutter

Tilsammen blir over 50 årsverk borte i VG og Aftenposten.

VG og Aftenposten
Foto: Morten W. Røkeberg / NRK

De ansatte i VG ble torsdag informert om nye nedskjæringer i bedriften og nedleggelse av avisens søndagsbilag VG7.

- Vi har en ambisjon om å starte arbeidet med å få til en nedbemanning av 35 årsverk i løpet av 2009. Målet er at dette skal være en frivillig nedbemanning, sier administrerende direktør Torry Pedersen i VG til Kampanje.

Søndagsbilaget VG7 blir nedlagt i løpet av en til to måneder. Pedersen begrunner beslutningen blant annet med opplagsutviklingen i avismarkedet.
Samtidig er det slik at annonseinntektene ikke er slik de var i fjor. Dessuten er søndag den dagen i uken med lavest annonseomsetning og det er den dagen det er dyrest å gi ut avis, sier Pedersen.

Tidligere torsdag ble det kjent at prisen på VGs papirutgave
økes fra 11 kroner til 12 kroner fra 1. juli i år.

Ferie uten lønn

Styret i Aftenposten vedtok torsdag å spare 100 millioner kroner i 2009. Det innebærer blant annet at de ansatte må ta to ukers ulønnet ferie.

Vel 20 fast ansatte i avisen må gå, mens antall midlertidig ansatte blir sterkt redusert, ifølge en pressemelding fra Aftenposten, melder E24.no.

Aftenpostens medarbeidere må godta nulloppgjør i årets lønnsforhandlinger, og ingen lederbonuser vil bli utbetalt. Samtidig blir de ansatte pålagt å ta inntil to ukers ulønnet permisjon i 2009. De som tjener under 400.000 kroner, får varigheten på den ulønnede permisjonen gradvis redusert til en uke.

Sluttpakke

De ansatte må også i 2010 belage seg på å ta ulønnet ferie, men da i en uke. Totalt 40 årsverk er berørt av nedbemanningen, men halvparten lar seg realisere gjennom naturlig avgang, førtidspensjonering, reduksjon i bruk av midlertidig arbeidskraft og omplassering, ifølge pressemeldingen. Enkelte av Aftenpostens medarbeidere vil også få tilbud om sluttpakke.