Varsler krav på 5,2 millioner for overproduksjon

En svineprodusent i Skiptvet har fått varsel om at han må betale erstatning på 5,2 millioner kroner for overproduksjon av gris gjennom flere år. Selv avviser han kravet.

GRIS

En produsent står bak overproduksjon tilsvarende 17.436 slaktegriser, mener landbruksdirektøren i Østfold. Produsenten selv avviser at han har brudd konsesjonsgrensene.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Landbruksdirektøren i Østfold har kommet med varselet og det er ikke det første kravet mot Henrik Mørk Eek i Skiptvet. De to partene har allerede vært i rettssalen i forbindelse med et krav som gjelder for tidsrommet 2006 - 2008. Denne gangen gjelder det 2009 - 2014.

– Vi mener det er et så tett samarbeid mellom tre produsenter at det må regnes som et driftsfellesskap. Dette gjør at Mørk Eek produserer alt for mange griser i

Nina Glomsrud Saxrud

Landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud mener det er nødvendig å vise at avdelingen ikke godtar måten som dette selskapet er organisert. Derfor går hun ut med et nytt varsel før den forrige dommen er rettskraftig.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

forhold til det konsesjonsloven gir mulighet til, sier landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud. Hun leder avdelingen for landbruk og mat som ligger under Fylkesmannen i Østfold.

Tilsvarer 17436 slaktegriser

En svineprodusent har en konsesjonsgrense på 2100 enheter. En slaktegris regnes som en konsesjonsenhet, mens en avlspurke regnes som 20 konsesjonsenheter.

Landbruksavdelingen mener at Mørk Eek har hatt 17.436 enheter over konsesjonsgrensen tilsammen over de siste seks årene. Dette innebærer at han må betale vel 5,2 millioner kroner i erstatning ifølge det foreløpige varselet.

Har anket tidligere dom

Mørk Eek er ikke skremt av varselet om å måtte betale erstatning.

– Fylkesmannen legger til grunn en lovforståelse som er uriktig. De baserer seg på en dom som ikke er rettskraftig og som er anket, sier Henrik Mørk Eek.

Det forrige kravet fra fylkesmannen for perioden 2006-2008, er behandlet i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. I lagmannsretten ble Mørk Eek dømt til å betale en erstatning på nær tre millioner kroner for brudd på konsesjonsloven. Han anket dommen til høyesterett slik at den ennå ikke er rettskraftig.

Vil ikke vente på dom

– Hvorfor ventet dere ikke med å sende ut varsel om erstatning for perioden 2009-2015 til den forrige saken er endelig avgjort?

– Det er viktig for oss å ha høyt trykk i denne saken. Vi har grunn til å tro at driften har fortsatt på samme måte etter 2008 og fremover. Vi mener også det er viktig overfor andre svineprodusenter. Dette er en drift vi ikke ønsker skal forekomme og som medfører reaksjoner, avslutter Nina Glomsrud Saxrud.