Vannledning kuttet i Lier

Mange innbyggere i Lier har vært uten vann fredag etter at en vannledning ved Tranbykrysset på Ringeriksveien ble kuttet ved et uhell.

Det var under arbeid med å skifte en kum at ledningen ble kuttet. Mange er berørt av den store vannlekkasjen forteller vannverksjef i Glitrevannverket Terje Røren.

Det er store områder på Tranby, Lierskogen, Reistad og helt ned mot Lier sykehus som er berørt.

- Vi klarer å få tilbake vann til mange før vi får reparert skaden. Det er fordi vi nå kan bruke de nye reservevannanlegget vårt, sier Røren.

Nå får vi vann fra Asker, sier han.

Graveuhell førte til lekkasjen

Det er et graveuhell som førte til lekkasjen.

Noen innbyggere i Lier kommer til å være uten vann til fredag kveld. Det gjelder først og fremst folk som bor i Lyngås-området og ved Kiwi-butikken.

- Det blir blir kjørt ut en stor blå, dunk med drikkevann som blir stående utenfor Kiwi-butikken ved rundkjøringen, sier Per Ole Brubak, oppsynsmann for vann- og avløpsavdelingen i Lier kommune.