Valdres-saken for retten på ny

Valdres-saken skal opp i Høyesterett torsdag og fredag denne uken. Den tiltalte kvinnen ble i Eidsivating lagmannsrett dømt til fengsel i åtte måneder for grov mishandling av datteren. Hele dommen ble gjort betinget. Påtalemyndigheten anket dommen.