Vakre roser er et problem på strendene

Rynkerosene fortrenger stadig mer av den naturlige vegetasjonen langs kystlinjen i Østfold. Nå arbeider Fylkesmannens folk for å begrense utbredelsen av den.

Rynkerose

Rynkerosene kan være vakre, men de er likevel uønsket i strandkanten.

Foto: Håkon Lien Johansen / NRK

På Storesand i Råde har rynkerosen lenge fått vokse i fred og ro, og enkelte steder har den strukket seg så høyt at man ikke kan se stranden.

Carl Henrik Jensen fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Østfold er bekymret for framveksten, fordi den bidrar til å fortrenge andre arter som lever naturlig på området.

Dramatisk utvikling

Jensen har dokumentert utviklingen de siste 20 årene med fotografier.

– Vi ser en ganske dramatisk endring i vegetasjonen. Rynkerosebeltene øker i areal, samtidig som de vokser i høyden. De har tatt areal fra dem som bruker sandstranda, men den fortrenger også annen naturlig vegetasjon, sier han.

Carl Henrik Jensen

Carl Henrik Jensen hos Fylkesmannen i Østfold registrerer at rynkeroser stadig tar mer areal i kystlinjen.

Foto: Håkon Lien Johansen NRK

– Hvor stor er trusselen for andre arter her i området?

– Den dekker omtrent alt som er av areal. Det blir ikke plass til andre planter. Den er en ganske stor trussel for naturmangfoldet langs Østfoldkysten, sier Jensen.

Miljødirektoratet har en egen handlingsplan mot rynkerose.

En svært hardfør plante

– Hva er spesielt med rynkerosen?

– Det er en veldig hardfør plante. Plantene sprer seg i terrenget i tillegg til at nypene med frø blir spredd, både med fugler og ved at de flyter på vannet til nye strandarealer, forteller Jensen

Fylkesmannen i Østfold har sprøytet ned en del bestander, blant annet på Hvaler, ved nasjonalparken. Statens Naturoppsyn har tatt en del av holmene. Moss kommune har gjort det samme på Jeløya.

– Det viktigste å begrense det så det ikke blir verre. I enkelte områder bør vi ha som mål å bli kvitt rynkeroser, mener Jensen.

Ønsker opprydding velkommen

Birgit Weel Skram har feriert på hytte ved Storesand i Råde siden 70-tallet. Hun har sett en utvikling de senere årene:

– Det har blitt mer og mer. Det er fint med en del roser, men det bør ikke gro seg helt ned til sjøen heller. Det hadde vært fint med en liten opprensking. Dersom vi skal ta vare på dette som en god strand, hadde det vært fint å få ryddet opp litt, sier Weel Skram.

Storesand Råde i 1995

Slik så det ut på Storesand i Råde for 20 år siden.

Foto: Vidar Asheim / Fylkesmannen i Østfold
Rynkerose dekker stranda

Slik ser det samme området ut nå-

Foto: Petter Larsson / NRK