Utsetter granskingsrapport

Halden kommune utsetter ishall-granskingen på grunn av problemer med å skaffe kvalifiserte granskere.

Halden ishall - montasje

ISHALL-RAPPORT UTSATT TIL ETTER VALGET. Halden kommune klarte ikke å skaffe granskere til ishall-saken, da oppgaven ble utlyst i mai i år. med ny frist for å melde interesse, satt til 12. juli, skyves rapporten til november.

Foto: NRK/Scanpix

Vedtaket om at de påståtte økonomiske overskridelsene i ishallen skulle granskes, ble fattet i desember 2009.

Gransknings-oppdraget ble første gang utlyst på doffin.no i mai i år, uten at noen meldte seg til granskingsjobben.

En ny utlysning foreligger nå med frist for påmelding fra interesserte innen 12 juli.

Halden kommune må dermed utsette fristen for en rapport fra ishall-granskingen på grunn av problemene med å skaffe kvalifiserte granskere.

Opprinnelig skulle rapporten ha vært innlevert den 1. august i år.

- Siste frist for rapporten er satt til 30.11.2011, skriver formannskapssekretær Martin Vik i Halden kommune i en epost til nrk.no.

Les også:

10 har meldt interesse

I følge konkurransegrunnlaget for utlysning av granskingsjobben (se fil vedlagt nettsaken) forbeholder kommunen seg retten til å avlyse konkurransen uten å betale erstatning til tilbyderne, dersom det foreligger saklig grunn.

Slik grunn kan være for eksempel bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk myndighet.

- Foreløpig er det 10 som har meldt sin interesse via Doffin, skriver formannskapssekretær Vik i en epost til nrk.no.

Les også:

Lavest pris får granskingsjobben

I følge Halden kommune dreier granskingen seg om av disposisjoner av Halden Ishall AS og Halden Ishall Eiendom AS.

Granskingen skal også omfatte finansieringen og oppfølgingen av byggeprosjektet, herunder Halden kommunes håndtering av garantisak, inngåtte avtaler samt byggesaken.

Granskingen finansieres av midler avsatt til Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring med inntil kr. 300.000,-

Halden kommune vil tildele kontrakten på grunnlag av lavest pris, heter det i konkurransegrunnlaget.

Det er et omfattende materiale granskerne skal gå løs på, bestående både av byggesaksdokumenter og andre dokumenter, slik som politiske vedtak og brev sendt i forbindelse med ishall-saken.

Krav om åpen høring fra opposisjonen

ÅPEN HØRING AVVIST. Opposisjonspartiene krevde åpen høring i ishall-saken i kommunestyret den 22. juni i år, men ble nedstemt. (Faksimile brev)

Gransking eller åpen høring

Det er påstått at byggekostnadene ble nærmest dobbelt så høye som opprinnelig planlagt og at hallen ble bygget feil.

Det er også hevdet at politikere lokalt har torpedert prosjektet.

Fra opposisjonspartiene er det fremmet ønske om en åpen høring, der alle sider av ishall-saken belyses, og med publikum og presse tilstede.

Dette er avvist av posisjonspartiene Ap, SV og Krf., sist i kommunestyret 22. juni i år.

Video Krever åpen høring

Krever åpen høring